Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Norwegian Audio Request

ulven87
388 Words / 0 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Just natural speed. Takk skal du ha!

De fem lyse planetene opptrer samtidig på nattehimmelen.

Fra og med onsdag morgen kan nordmenn få med seg et fenomen som ikke har forekommet på ti år: Alle de fem såkalte lyse planetene i solsystemet vil da være synlige samtidig. De vil attpåtil stå på linje.

Varer en måned

Astronomisida EarthSky melder at fenomenet vil vare i en måned. Gratisprogrammet Stellarium forteller oss at det vil være mest synlig like før klokka 08 i starten av perioden; tidspunktet forskyver seg gradvis mot klokka 07 etter som sola står tidligere og tidligere opp.

- Dette skjer ikke til enhver tid, sier Pål Brekke, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, til Dagbladet.

Sist gang de fem planetene opptrådte samtidig på nattehimmelen, var fra 15. desember 2004 til 15. januar 2005. Fenomenet er synlig både fra den nordlige og sørlige halvkule, med variasjoner.

De fem lyse planetene - Jupiter, Saturn, Mars, Venus og Merkur - har fått tilnavnet nettopp fordi de er synlige med det blotte øye fra jorda. At de opptrer slik de gjør, er avhengig av deres vidt forskjellige baner, samt jordas bevegelser.

Jupiter står først opp av planetene, allerede om kvelden. Deretter følger Mars, deretter Saturn, så Venus og til sist Merkur.

- Venus er mest lyssterk av alle. Dersom man studerer den nøye nå, kan man se at den reflekterer sollyset i sigdform, som en liten måne, sier Brekke.

Trenger kikkert

Brekke sier planetkikkere i Norge nok kan få problemer med å få øye på Merkur uten hjelpemidler. Årsaken er at planeten ligger lavt på horisonten og kan bli utkonkurrert i lysstyrke av sola, som ligger og lurer under horisonten.

- Men det burde være mulig å se den med en enkel kikkert, sier astronomen.

Brekke opplyser at konstellasjonen vil være mer synlig på sørligere breddegrader.

- I f.eks. California vil planetrekka sitte høyere og «brattere» på himmelen, og dessuten være lettere å se fordi de der har en bråere overgang mellom natt og dag enn her; i nord står sola i en skråere vinkel, og vi har derfor mer skumring, forklarer han.

I sørligere strøk på den nordlige halvkule vil det bli mulig å se alle de fem lyse planetene samtidig igjen allerede mellom 13. og 19. august i år - på kvelden, vel å merke. Her i nord forsvinner imidlertid planetene, unntatt Saturn og Mars, under horisonten.

Recordings

No Recordings yet

Comments