Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Czech Audio Request

nmtraduc
264 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Thank you!

O Golemovi Tam, kde je dnes Pařížská ulice, bylo v minulosti Židovské Mésto. V sedmnáctém století tam žil rabín Jehuda Lów ben Bczalel (jeho hrob můžete vidét na starém židovském hřbitově). Rabín Lów znal talmud a kabalu, ale studoval také přírodní vědy, astrologii a alchymii Jednou rabína navštívil dsař Rudolf II., který se také zajímal o astrologii, alchymii a uměni. Rabínův dům vypadal zvenku malý a chudý. Když ale císař vešel dovnitř, podivil se. Uvnitř to vypadalo jako v paláci: velké místnosti, drahé koberce, obraz)' a květiny a všude zlato a mramor. Ve velkém sále bylo na stole výborné jídlo. Císař Rudolf odešel z návštěvy velmi spokojený. Ale největší div, který rabín vytvořil, byl umělý člověk, Golem. Rabín ho udělal z hlíny a dal mu do úst „šém“ - kouzelný nápis v hebrejštině. Golem pracoval pro rabína a přitom nemusel jíst, pít ani spát Když v patek večer začínal šábes, rabín vyndal šém a Golem stál jako sloup. Když šábes skončil, rabín mu zase dal šém a Golem ožil. Jednou v sobotu šel rabín do Staronové synagogy a zapomněl Golemovi vyndat šcm. Když se modlil, přiběhli lidé a křičeli: „Pomoc, pomoc. Golem zuří!“ Rabín běžel domů. Už z dálky slyšel rány a hluk. Golem zuřil a všechno rozbíjcL Rabín přišel k němu a podíval se mu do oči Golem se zastaviL Rabín mu vyndal šém a Golem padl na zem jako mrtvý. Rabín šel zpátky do synagogy a začal se znovu modlit. Když šábes skončil, rabín už Golema neoživil. Lidé ho dali na půdu Staronové synagogy. Tam prý hlína z jeho těla leží dodnes.

Recordings

Comments