Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Norwegian Audio Request

luizlucena3
282 Words / 0 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Male voice please.

Oslo Havn vil tvinge utenlandsfergene til å bruke strøm fra land.

Utslippene fra de store utenlandsfergene skal ned. Nå skal Oslo havn bruke økte avgifter for å presse fergeselskapene til å bruke landstrøm.

Fra 1. januar 2019 skal det koste ekstra for utenlandsferger i Oslo som bruker motorkraft for å produsere strøm mens de ligger ved kai.

Det opplyste styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva, da han tirsdag ettermiddag møtte transportørene.

– Hvor stor blir avgiften?

– Det har vi ennå ikke bestemt. Vi vil gi selskapene tid til å tilpasse seg, forteller han.

Det har i flere år vært planlagt å få til anleggs om kan forsyne særlig utenlandsfergene med landstrøm. Miljøbevegelsen og Oslos befolkning av ønsket dette for å få til bedre luftkvalitet.

Fra august i år vil et nytt landstrømanlegg til 15 millioner kroner være på plass. Det er utenlandsfergene som både slipper ut mest klimagasser og lokal forurensning i Oslo havn.

Mens skipene ligger til kai i Oslo, går hjelpemotorene for å lage strøm til alle funksjoner om bord. Skal utslippene fra Oslo Havn reduseres, må flest mulig av skipene til kai kobles på landstrøm.

Gjelder ikke cruiseskip

Det har tidligere vært debatt rundt luftforurensningen fra cruiseskip. Landstrømanlegget vil være plassert i fergekaien, og vil ikke kunne brukes til å lade cruiseskip.

Det bekrefter også styreleder Schjerva.

– Hva sier du til de selskapene som hevder at dette blir dyrt?

– Det grønne skiftet koster. Dette er viktig for byen, forklarer styrelederen. Han viser til at Color Line i flere år har brukt landstrøm og legger til:

– Dette er ikke en avgift vi ønsker å tjene penger på, men som skal sørge for å få forurensningene ned.

Recordings

No Recordings yet

Comments