Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Norwegian Audio Request

kya
187 Words / 1 Recordings / 0 Comments

En ulv og en hund kom i snakk med hverandre . Ulven var så sulten og tynn.
Den kunne nesten ikke stå på beina.
- Det er vanskelige tider, sa ulven til hunden. Jeg klarer nesten ikke å få tak i noe å spise.
- Da kan vi dele jobben min, sa hunden. - Jeg bor hos menneskene, og de kommer med
kjøtt til meg og gir meg alt jeg trenger hver dag.
- Det var en fantastisk idé, sa ulven, jeg kommer og bor hos deg med det samme.
Så fikk den øye på noe rundt hundens hals. - Hva er det du har rundt halsen? spurte den.
- Å det... Det er bare halsbåndet mitt, det, sa hunden. - Menneskene bruker det for å
binde meg fast utenfor huset.
- Mener du at du ikke kan komme og gå som du vil? spurte ulven.
- Jeg må jo holde meg i nærheten av huset når jeg skal passe på menneskene og holde
vakt over huset, forklarte hunden.
Da løp ulven tilbake til skogen igjen, og den tenkte aldri mer på å dele jobb med hunden.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.