Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Norwegian Audio Request

jurcik
194 Words / 1 Recordings / 0 Comments

1. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål.
2. Da folk brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinear-landet og slo seg ned der.
3. De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel.
4. «Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»
5. Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde.
6. Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre.
7. La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!»
8. Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.
9. Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links