Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Norwegian Audio Request

jiback7
93 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

sakte, men naturlig vennligst

Alle kan lære å meditere, du trenger kun øvelse. Karma Kagyu skolens sentre og grupper holder jevnlig meditasjoner hvor alle kan delta. Å meditere er ikke et mål i seg selv, men et redskap til selvutvikling. Meditasjonen står derfor ikke alene, men sammen med læren om det du ønsker å utvikle, sinnets fulle potensiale. Læren blir gitt gjennom foredrag hos gruppene og sentrene. Det å lære meditasjon er en prosess som veksler mellom lærdom om sinnet, øvelse i meditasjonspraksisen og opprettholdelsen av den oppnådde innsikten i hverdagen. Alle buddhistiske foredrag avsluttes med meditasjon.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links