Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Afrikaans Audio Request

ielanguages
126 Words / 1 Recordings / 0 Comments

Goeie dag

Hoi

Dis 'n plesier

Jack se boek
Piet se boek

kind - kinders

wees
ek is
jy / u is
hy is
sy is
dit is
ons is
julle is
hulle is

ek was
jy / u was
hy was
sy was
dit was
ons was
julle was
hulle was


ek het
jy / u het
hy het
sy het
dit het
ons het
julle het
hulle het

ek het ... gehad
jy / u het ... gehad
hy het ... gehad
sy het ... gehad
dit het ... gehad
ons het ... gehad
julle het ... gehad
hulle het ... gehad

ek's
sy't

Ons het 'n wonderlike dag gehad.
Ek sal die boek lees.

Ek weet nie.
Hy praat nie Russies nie

Recordings

Comments