Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Slovene Audio Request

ielanguages
102 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Stric Ivan razločno čuti božajoče prelivanje med razkrečenimi prsti. Ljubkujoče mrzlo gibanje, ki mu oblizuje prste in zapestje in mu omogoča slediti z doslednostjo slučajnemu domisleku. In če si zaželi dima, si s prosto roko poišče tobak in si z veščino uklenjenca zvije cigareto. Nekaj truda ima s tem, nekaj več s škatlico vžigalic, toda prsti se gibljejo brez naglice, lagodno in vešče kakor pri enorokcu. Tako leži z desnico v tolmunu, s kolenom pritegnjenim k telesu, in streže svoji misli. Kadi. Nad njim se vzpne las modrikastega dima, dvigne se skoraj navpično, ker je na Barju pozno poletje brez najrahlejše sapice...

Recordings

Comments