Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Swedish Audio Request

Darkmystere
114 Words / 1 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

Speak loud and clearly, but with natural speed

1. alltmer

2. Egentligen, så …

3. Skämt åsido, …

4. Allvarligt, …

5. Seriöst, …

6. Bli(du) inte sur, men …

7. Bli(ni) inte sur, men …

8. Bli(Ni) inte sur, men …

9. Det var en felsägning!

10. Jag sa det av misstag!

11. Förlåt för att …

12. Om jag ska vara ärlig, så …

13. Jag antar att …

14. Jag hoppas att …

15. min mening så …

16. Om det stämmer, så ...

17. Jag vet inte exakt …

18. Jag skulle gärna tro, att …

19. Som jag ser det, så …

20. Som du kanske vet ...

21. Jag är inte så väldigt intresserad av det.

Recordings

 • Swedish <-> English Connectors Pt.2 ( recorded by arildur ), Stockholm, Göteborg

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  1. alltmer

  2. Egentligen, så …

  3. Skämt åsido, …

  4. Allvarligt, …

  5. Seriöst, …

  6. Bli(du) inte sur, men …

  7. Bli(ni) inte sur, men …

  8. Bli(Ni) inte sur, men …

  9. Det var en felsägning!

  10. Jag sa det av misstag!

  11. Förlåt för att …

  12. Om jag ska vara ärlig, så …

  13. Jag antar att …

  14. Jag hoppas att …

  15a. min mening så …
  15b. Enligt min mening så...

  16. Om det stämmer, så ...

  17. Jag vet inte exakt …

  18. Jag skulle gärna tro, att …

  19. Som jag ser det, så …

  20. Som du kanske vet ...

  21. Jag är inte så väldigt intresserad av det.

Comments

arildur
June 9, 2017

15 "min mening så ..." is not a grammatically correct construction in the beginning of a sentence (although it probably occurs in informal speech). A similar, more correct phrasing, is "Enligt min mening, så..."