Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Bulgarian Audio Request

Commander
132 Words / 1 Recordings / 2 Comments
Note to recorder:

Надявам се, че няма грешки, защото всички думи на текстовете, но понякога ми се опитайте да се поставите на изразяване в първична форма

от най-различно естество
бръснарница
тя изхвърча от кабинета
цветни моливи
Всъщност, къде е той?
научно издирване
Агенция за национална сигурност
топли извори
лежа по гръб в цветна леха
мръсен подгизнал чорап
блестяща кола
Не мога да съм напълно сигурен.
добра отстъпка
всъщност така и станало
пиратски връзки
най-горещия ден на лятото
заплаха от война
липса на истински усет
военна плячка
мършаво момче с очила
Той има толкова много приятели!
късна есен
на ръба на стълбите
точно сега
външни белези
пращене на огъня
Те бяха същите досадни глупаци.
седне на тревата
Той не помръдваше.
голяма четвъртита къща
кънтящ пукот
непрекъсната болка
кося ливадата
по три стъпала наведнъж
Хайде да играем на нещо друго!
купчина книги
ограда от стоманобетон
бъдат по-склонни към смесени бракове
високо вика
извънредно важна роля
вратовръзка
храст с червени листа

Recordings

 • български думи и фрази ( recorded by yuna_sangreal ), native Bulgarian

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  от най-различно естество
  бръснарница
  тя изхвърча от кабинета
  цветни моливи
  Всъщност, къде е той?
  научно изследване
  Агенция за национална сигурност
  топли извори
  лежа по гръб в цветна леха
  мръсен подгизнал чорап
  блестяща кола
  Не мога да съм напълно сигурен.
  добра отстъпка
  всъщност така и станало
  пиратски връзки
  най-горещият ден на лятото
  заплаха от война
  липса на истински усет
  военна плячка
  мършаво момче с очила
  Той има толкова много приятели!
  късна есен
  на ръба на стълбите
  точно сега
  външни белези
  пращене на огъня
  Те бяха същите досадни глупаци.
  да седне на тревата
  Той не помръдваше.
  голяма четвъртита къща
  кънтящ пукот
  непрекъсната болка
  кося ливадата
  по три стъпала наведнъж
  Хайде да играем на нещо друго!
  купчина книги
  ограда от стоманобетон
  да бъдат по-склонни към смесени бракове
  високо вика
  извънредно важна роля
  вратовръзка
  храст с червени листа

Comments

yuna_sangreal
Dec. 20, 2013

I wanted to note that my R sound is a little lazy, but except for that I hope I've been helpful.

Commander
Jan. 4, 2014

You have certainly been very helpful indeed.
Thank you very much, Mila!