Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Welsh Audio Request

Bazzboa
81 Words / 0 Recordings / 0 Comments

Pan fydd y dydd y Pentecost wedi dod, roedden nhw i gyd gyda'i gilydd mewn un lle. Ac yn sydyn o'r nef y daeth sŵn fel y brwyn o wynt treisgar, ac a lanwodd y tŷ cyfan lle maent yn eistedd. Tafodau rhannu, fel o dân, yn ymddangos yn eu plith, a thafod gorffwys ar bob un ohonynt. Mae pob un ohonynt eu llenwi â'r Ysbryd Glân a dechrau siarad mewn ieithoedd eraill, fel y rhoddes yr Ysbryd yn eu gallu.

Recordings

No Recordings yet

Comments