Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Norwegian Audio Request

AnaSrsh
71 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Here is a list of some minimal pairs in Norwegian that I found. Those are words that sound similar. Can someone please read them in Bokmal with a small pause between each word and a slightly longer pause between the pairs please? Takk!

Hjemme/hjemmet
gjenta/jenta
løpe/løpet
rote/rotet
kaste/kastet
tegne/tegnet
Skjære/kjære
skikk/kikk
skjede/kjede
sjelen/kjelen
bor/bord
Har/her
hat/hatt
tak/takk
bake/bakke
vane/vanne
bare/barre
same/samme
hake/hake
vase/vasse
haler/haller
pen/penn
fet/fett
blek/blekk
lete/lette
rene/renne
lege/legge
sene/sende
lese/lesse
flere/flerre
leke/lekke
vin/vinn
mil/mild
biter/bitter
slike/slikke
knipe/knippe
piler/piller
spiler/spiller
tiger/tigger
slipe/slippe
slite/slitte
kul/kull
pute/putte
gul/gull
sur/surr
stut/stutt
suse/susse
murer/murrer
supe/suppe
pure/purre
skure/skurre
hyl/hyll
lyne/lynne
nyte/nytte
byge/bygge
myra/myrra
flyte/flytte
hyler/hyller
byger/bygger
tyne/tynne
syn/synd
søt/søtt
bløt/bløtt
føl/føll
bøte/bøtte
søke/søokke
snør/snørr
støte/støtte
løker/løkker
støt/støtt
bøter/bøtter

Recordings

Comments