All Audio Requests Matching tob

jurcik
132 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Ença minte fe-qaʢir̥ me êsta k’aa cçãʔsit. λant ʔente ju nɑfest, xinto …"
tob
jurcik
368 Characters / 1 Recordings / 2 Comments
"1. 嗰陣時, 天下所有人嘅語言全部都係一樣。 2. 佢地一直向東邊遷移,喺示拿見倒一片平原,就安定落嚟。 3. 佢地商量後對大家講︰「嚟,我地要將磚燒透嚟做磚。」於是佢地囉磚當石頭,又囉石漆當灰泥用。 4. 佢地又對大家話︰「嚟,我地要建造一個城市,同一座高塔,塔頂要通天,嚟為傳揚我地嘅名字,否則我地就會分散於呢個世界不同嘅角落。 5. 耶和華降臨人間,要睇吓世人所建造嘅城市同高塔。 6. …"
tob