Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Swedish Queue

bera
23 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Mr och mrs Dursley i nummer fyra på Privet Drive var med …"
tradetrek
103 Words / 1 Recordings / 1 Comments
"Här är mitt pass. Du talar svenska! Hur länge stannar du i …"
ErykWright
3 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Nu eller aldrig."
jsperkin
1 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"trevligt"
gulozturk
92 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Den svenska filmen Searching for Sugar Man kan vinna en Oscar, världens …"
bort057
18 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"vit vitt vet vett rät rätt fal fall byt bytt röt rött …"
Nekorb
92 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"äga, äga ägga, ägga åk, åk och, och åker, åker ocker, ocker …"
derekhyang
72 Words / 1 Recordings / 2 Comments
"Det Healthy Heroes gör är en mobilapplikation med samma namn. Appen kopplar …"
Npanther
1 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"sjuk"
Dunkelblonde
1 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Hej!"