All Audio Requests Matching preposition

WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката е зад кутията."
WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката е пред кутията."
WhiteSh4dow
11 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Топката се търкаля през пътя. Топката се търкаля напреко на пътя."
WhiteSh4dow
5 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Топката скача нагоре по стълбите."
WhiteSh4dow
5 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Топката скача надолу по стълбите."
WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 1 Comments
"Топката скача върху кутията."
WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката скача от кутията."
WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката скача в кутията."
WhiteSh4dow
8 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката скача извън кутията. Топката скача от кутията."
WhiteSh4dow
6 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката се търкаля покрай черната топка."