All Audio Requests Matching preposition

WhiteSh4dow
8 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката е на кутията. Топката е върху кутията."
WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката е в кутията."
WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката е в сградата"
WhiteSh4dow
5 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката е близо до кутията."
WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 2 Comments
"Топката е под кутията."
WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката е над кутията."
WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топките са около сградата."
WhiteSh4dow
4 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Топката минава през кутията."
WhiteSh4dow
6 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Червената топка е сред черните топки."
WhiteSh4dow
7 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Червената топка е между двете черни топки."