All Audio Requests Matching informatikk

ena
1606 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Det kunne gå livlig for seg da Simula ble til: En nyansatt …"