All Audio Requests Matching català

aingeruaingerurena
233 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"EXERCISI 18 Això que li ha fet la seva sogra, mai no ..."
emch
234 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Aquella sensació de no saber del cert si vaig pel bon camí ..."
sidney0
156 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"NIVELLS El curs ofereix quatre nivells d’aprenentatge i cada nivell està organitzat ..."
sidney0
276 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"És llengua oficial del Brasil, Portugal, Angola, Cap Verd, Guinea Bissau, Moçambic, ..."