All Audio Requests Matching (tt)

Citybua
6 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Туның котлы булсын, якасы бетле булсын!"
Citybua
6 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Тычкан таяк тотып йөри торган заман"
Citybua
9 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Тәмле сүз, майлы күз белән генә боз эретеп булмый"
Citybua
7 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Тәти бүрек эләкмәде, бәти бүрекне үзем кимим"
Citybua
5 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Тәресе югалган монах кебек йөрисең"
Citybua
6 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Ишегеннән кеше бакмый, төнлегеннән җил какмый"
Citybua
3 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Төлкесеннән бигрәк көлкесе"
Citybua
7 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Түшәгең-ястыгың йомшак булсын, кич ятканда кабарып торсын!"
Citybua
5 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Табанына олтан булырга да ярамый"
Citybua
4 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Табага төшкән тычкан шикелле"