Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Script Request

tomoyakanno
Complete / 60 Words
by Ngoc 0:00 - 2:00

Cái đó là vì bọn em rất muốn nói chuyện với nhau. Em có 2 đứa người Việt thôi nhưng bọn em nói sợ mọi người tưởng em đang nói xấu mọi người nên bọn em không dám nói. Có nghĩa là để thoải mái như ở Việt Nam hay cười đùa các thứ thì bọn em phải hạn chế.

Comments

SanhP
Nov. 18, 2019

Cái đó là vì chúng em rất muốn nói chuyện với nhau. Bởi vì chúng em chỉ có 2 đứa người Việt thôi nhưng chúng em nói thì sợ mọi người hiểu nhầm, tưởng em đang nói xấu mọi người nên chúng em không dám nói. Có nghĩa là để thoải mái như ở Việt Nam hay cười đùa các thứ thì chúng em phải hạn chế.

Leave a comment

Note: this form is not for making a transcription. If you would like to transcribe this Script Request, please click the [ TRANSCRIBE ] button.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.