Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Bulgarian Script Request

eternica
Complete / 916 Words
by Georgi 0:30 - 1:00

Ало!
Ало!
Какво правиш?
Пия кафе и си почивам.
Блазе ти, а аз работя!
Защо не минеш след работа?
Не мога, ще излизам с колеги. Ще ходим на ресторант. Ти - ще дойдеш ли?
Мене ли питаш?
Разбира се! Нали с теб говоря.
Не! Не! Не ми се излиза с непознати. Ще си остана вкъщи.
И какво ще правиш?
Ще си чета книги. ... Днес си взех три филма - те са нови ......
Добре. Ще се чуем по-късно.
Добре. Хайде.

by Georgi 1:00 - 2:06

Припомнете си: Местоименията са думи, които заместват съществителното, прилагателното или числителното име в изречението.
Личните местоимения в българския език заместват названият на лица или предмети.
Аз работя.
Ти ще дойдеш ли?
Те са нови.
Мене ли питаш?

Ееее, здравей, не те очаквах!
Оказа се, че ресторанта където ще ходим е близо до вас и реших да намина. Хайде де! Ела да ........
Не, не, не ми се ходи наистина!
Хайде де! Какво ще правиш сама? Камен е в командировка.
Добре. Може, но за малко. В колко часа ви е срещата?
В седем.
Добре. Хайде влизай!
Така .... сега е шест и двайсет ... ще се преоблека бързо ... трябва да си купя нови дрехи ...
Моля?
Не, не, нищо - говоря на себе си.

by Georgi 2:06 - 3:05

Припомнете си: Освен лични местоимения в българския език има и възвратно лично местоимение.
Говоря на себе си. Ще се приготвя бързо. Трябва да си купя нови дрехи.

Ооо, блузата ти е страхотна!
Аа, благодаря ти!
Е, кои са колегите ти с които ще излизаме?
Казват се Петър и Иван. Не ги познаваш.
Ще излизаме с двама мъже?!
Какво те притеснява - за Камен ли се тревожиш?
Какво лошо има? Мисля за приятеля си. Какви са Петър и Иван?
Петър е сътрудник във фирмата, а Иван е редактор. Той е и мой състудент.
Ааа, журналист ....!
Да, неговите родители също са журналисти, при това много известни.
Ясно ... и той се възползва от контактите им ...
Не, не, не! Той сам решава своите проблеми. Много мъжко момче е. Ще видиш.

by Georgi 3:05 - 4:18

Освен лични местоимения и възвратно лично местоимение в българския език има и притежателни местоимения.
Иван е мой състудент. Неговите родители също са журналисти. Блузата ти е страхотна.
Припомнете си: Освен притежателни местоимения в българския език има и възвратно притежателно местоимение.
Не изпускай своя шанс! Сам решава своите проблеми. Мисля за приятеля си.

Колко души ще дойдат? Само четиримата ли ще сме?
Да ..... хайде, хайде, побързай!
Добре.
Ало! .. Да... Добре...Добре
Какво става? Кой ти звъни?
Иван. Срещата се отлага.
Защо?
Щял да звънне по-късно.
Защо?
Не ми каза. Някакъв неотложен ангажимент.
Ти май го харесваш?
Глупости! От къде ти хрумна това?
Ми, изписано ти е на лицето.

by Georgi 4:18 - 5:16

Освен лични и притежателни местоимения в българския език има и въпросителни местоимения.
Кой ти звъни? Какво става? Колко души ще дойдат?

Какъв е този диск?
Бразилска музика.
Обичам такава музика!
Искаш ли да послушаш малко докато сложа кафе? Вземи онези слушалки. Много ще ти хареса.
Ммммм, невероятна музика! .... музика .... музика ... Това ли са книгите които четеш в момента?
Да .... ако не учех история, щях да стана музикант. Това е професия за каквато винаги съм мечтала.
Не е късно да опиташ.
Ееее... не е толкова лесно колкото изглежда!
Защо? Винаги можеш да запишеш второ висше.
Нямам толкова свободно време.

by Georgi 5:16 - 6:30

Припомнете си: Освен лични, притежателни и въпросителни местоимения в българския език има и относителни местоимения.
Това ли са книгите, които четеш в момента? Това е професия, за каквато винаги съм мечтала. Не е толкова лесно, колкото изглежда.
Припомнете си: В българския език има и показателни местоимения.
Какъв е този диск? Вземи онези слушалки. Обичам такава музика! Нямам толкова свободно време.

Мм.. страхотна музика!
Да... после ще ти дам още един диск. Там има от всичко по малко - латино, френски шансони; всичко!
Хмм, Камен слуша ли такава музика?
Той слуша всякаква музика, но предпочита рок.
Е, всеки човек си е различен!
Ъхъ ( :) it means "Yeah" - you won't find it in the dictionary)
Ох изядох всички бонбони.
Да? Спокойно, ще сложа още.
Не! Не! Не! Не!

by Georgi 6:30 - 7:25

Когато назоваваме обобщено лица, предмети, качества или количества, използваме обобщителни местоимения.
Слуша всякаква музика. Всеки човек е различен. Изядох всичките бонбони. Там има от всичко по малко.

Гладна ли си? Да приготвя нещо за ядене?
Не. По-скоро бих изпила още няколко глътки кафе.
Да, сега ще сложа.
Ъ, ъ, тук има някакъв телефонен номер ........
Не, не, не ми трябва!
..... за кон-кур-са .... Какъв конкурс?
Ох, остави! Мислех да се явявам на прослушване за певици.
Защо не се яви?
Нали знаеш как стават тези работи? Някой се обажда на някого и .......
Хайде де! Ще дойда с теб!
Не, не ,не искам, не искам ...

by Georgi 7:25 - 8:07

Припомнете си: Когато посочваме неопределени лица, предмети, качества или количества, използваме неопределителни местоимения.
Някой се обажда. Тук има някакъв телефонен номер. Бих изпила още няколко глътки. Да приготвя ли нещо за ядене?

Защо тръгнахме? :(
Как защо? Не пропускай шанса си ..., а и не изневерявай на себе си.
Нямам никакъв шанс! Никого не познавам - никой няма да ме забележи!
Ооо, я стига! Разбира се че имаш шанс. А и нищо не губиш.

by Georgi 8:07 - 8:52

Когато отричаме лица, предмети, качества или количества, използваме отрицателни местоимения.
Никой няма да ме забележи. Нямам никакъв шанс. Никого не познавам. Нищо не губиш.

Вече цял час е вътре. Какво става? Сигурно има много хора. ...... Е?
Познай!
Харесаха те?
Да! Одобриха ме за втори кръг.
Знаех си, че си гений!
Е, чак пък гений! Хайде да ходим да се почерпим.
Хайде.

Обобщение.......
.........................

Comments

eternica
July 10, 2014

Georgi, I want to say thank you so much for the transcriptions you have done thus far.

I never expected to get a transcription in Bulgarian this fast (or even ever).

I'm really grateful for this. Thanks again!

eternica
July 10, 2014

Also, if it helps, for anyone transcribing, I don't 100% need the "in-between" grammar commentaries such as the one starting at 1:00. This could save a bit of time. =)

Georgi
July 10, 2014

You are welcome! :) About the grammar commentaries - never mind, I'll continue as is. It won't take long :)

Leave a comment

Note: this form is not for making a transcription. If you would like to transcribe this Script Request, please click the [ TRANSCRIBE ] button.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.

Sponsored Links