Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Czech Recordings

nmtraduc
237 Words / 2 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Faustův dům ( recorded by nutty ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Faustův dům ( recorded by Bohdan ), Standard Czech

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Na Karlově náměsté stoji velký dům se zahradou. Legenda říká, že tam v minulosti bydlel doktor Faust, který uměl čarovat. Zavolal si ďábla a slíbil mu duši. Ďábel mu sloužil, ale nakonec odnesl Fausta do pekla. Dům zůstal dlouho prázdný. Jednou večer tam přišel chudý student. Byla mu zima a už tři dny nic nejedl. Lehl si na zem a spal. Když se ráno probudil, prošel celý dům: kuchyň, jídelnu, studovnu se starými knihami. Pak vešel do ložnice. Nad postelí ve stropě byla černá díra jako vchod do pekla. Student dostal strach a chtěl odejít. Vtom uviděl na stole červený peníz. Hlad byl silnější než. strach a student si peníz vzal. Šel do města, nakoupil jídlo a pití a večer se zase vrátil do Faustova domu. Ráno byl na stole nový peníz a další den zase. Student začal žít jako pán. Jedl a pil v hospodě, přestal studovat a peníze mu brzy nestačily. Jednou večer přemýšlel, kde vzít víc peněz. Dostal nápad, že si je vyčaruje. Řekl kamarádům, že má práci, a zamkl se v domě. To bylo naposled, co ho někdo viděl. Když tři dny nepřišel do hospody, kamarádi ho začali hledat. Se strachem vešli do Faustova domu. V jídelně, ve studovně ani v kuchyni nikdo nebyl. Šli do ložnice. Na zemi ležela čarodějná kniha. A kolem díry ve stropě uviděli čerstvou krev! S hrůzou utekli a dům byl zase dlouhé roky prázdný.

nmtraduc
231 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Čert z Emauzského kláštera ( recorded by alexis13 ), standard Czech

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Čert z Emauzského kláštera Znáte klášter Emauzy, který stoji blízko Karlova náměstí? V minulosti tam bydleli mniši benediktini. Žili asketicky: nejedli maso, nepili alkohol a byli velmi chudí To víte, že čerti nebyli rádi a chtěli mnichy dostat do pekla! A tak dělali, co mohli: když mniši spali, čerti jim ukazovali různé věci: dobré jídlo a pití, krásné ženy, peníze. Ale neměli úspěch. Když už dokonce ani Lucifer nevěděl, co dělat, vymyslel jeden malý čert plán. Vzal si staré oblečeni a boty a šel do kláštera. „|e mi zima a mám hlad,* plakal. Hodní mniši mu dali najíst a vzali ho do kuchyně, kde pomáhal vařit jídlo. Ale jak pomáhal? Do vody přidával víno a do zeleninového jídla přidával hovězí, vepřové i kuřecí maso! Všechno vařil tak šikovně, že mniši nic nepoznali. S takovou „dietou" samozřejmé zlenivěli, ztloustli a přestali se modlit. Čerti byli šťastni a těšili se, že mniši přijdou do pekla. (Jednou v noci měl opat kláštera krásný, ale hříšný sen. Probudil se, rychle šel do kaple a chtěl se do rána modlit. V kuchyni uviděl světlo, šel tam a uviděl víno, maso a čerty, jak tancuji radosti Začal je šlehat růžencem a čerti vyletěli komínem. Opat zavolal všechny mnichy a řekl jim, kdo byl jejich kuchař a jaký měl plán. Mniši z kuchyně udělali kapli a novou kuchyň postavili na jiném místě. A v klášteru Emauzy byl zase klid.

nmtraduc
190 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • O klášteru svaté Anežky ( recorded by alexis13 ), standard Czech

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  O klášteru svaté Anežky Anežka byla nej mladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. Žila ve třináctém století Založila v Praze klášter a nemocnici pro chudé lidi a celý život jim pomáhala. Po její smrti na ni všichni dlouho vzpomínali. Lidé říkali, že v české zemi bude dobře, až bude Anežka svátá. Papež Jan Pavel II. kanonizoval Anežku 12. listopadu 1989. O pár dnů později, 17. listopadu, začala „sametová revoluce“, která přinesla svobodu. Legenda vypráví, že jeden bohatý muž dal svoji mladou dceru do kláštera svaté Anežky. Jeho dcera ale milovala chudého mladíka. Byla tak nešťastná, že dokonce i jeptišky prosily jejího otce, aby se svatbou souhlasil. Otec o tom ale nechtél ani slyšet. Proto se dívka domluvila s mladíkem a naplánovali, že z kláštera uteče. Otec každou noc klášter hlídal. Jednou uviděl oba mladé lidi, jak utíkají. Probodl je mečem. „Nevděčná dcero, proklínám tě! Nenajdeš klid ani po smrti!“ zvolal. Ubohá dívka na místě umřela. Mladík přežil, ale nikdy se už neoženil. Jeptišky dívku pohřbily v klášteru a modlily se za ni, ale proti strašné kletbě jejího otce to nepomohlo. Dívka prý jako bílý duch dodnes bloudí po chodbách kláštera.

nmtraduc
264 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

nmtraduc
158 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Staroměstský orloj ( recorded by Lamanai ), obecný

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Na Staroměstském náměstí stoji orloj, který chtějí vidět turisté z celého světa. Podle legendy vytvořil orloj v patnáctém století mistr Hanuš. Měšťané byli na orloj velmi pyšní a mistr Hanuš byl slavný a bohatý. Časem ale měšťané dostali strach, že mistr Hanuš udělá další podobný orloj pro jiné město. Přemýšleli o tom, co dělat. Pak jeden měšťan, zlý a krutý člověk, vymyslel strašný plán. Jednou v noci seděl mistr Hanuš doma a pracoval. Vtom do místnosti vešli dva muži v černých maskách, přepadli ho a oslepili ho. Mistr byl dlouho nemocný, ale uzdravil se. Celé dny pak seděl doma jako bez života. Jednou ale požádal mladého učedníka, aby ho přivedl k orloji. Když přišli k místu, kde byl hlavní mechanismus, mistr Hanuš orloj zastavil. Venku začali křičet lidé, kteří orloj obdivovali. Mistr Hanuš chvíli stál nad zničeným strojem a pak padl mrtvý na zem. A tak měšťané neměli nakonec nic. Trvalo dlouho, než našli jiného mistra, který orloj opravil.

nmtraduc
191 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Dům U Zlaté studny ( recorded by Kristyna ), Prague (Official Czech)

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Když jdete od Karlova mostu na Staroměstské náměstí, vidíte na rohu Karlovy a Seminářské ulice vysoký dům. Je to dům U Zlaté studny. Tento dům měl ve sklepě hlubokou studnu. Byla prý v ní výborná voda, nejlepší v celé Praze. Lidé říkali, že je tam schovaný poklad. V domě žil bohatý obchodník. Měl služku, která do Prahy přišla z vesnice. Byla to prostá mladá dívka. Často slyšela, jak lidé mluví o pokladu ve studni. Jednou šla pro vodu a zdálo se jí, že hluboko dole ve studni něco vidí. Bylo to světlo svíčky nebo snad... zlatý poklad? Kdyby ho našla, byla by bohatá a nikdy by už nemusela pracovat. Nahnula se přes okraj, spadla dolů a utopila se. Za nějaký čas ji lidé našli. Majitel musel studnu vyčistit. Přitom tam opravdu objevil zlatý poklad! Asi ho tam schoval předchozí majitel v době války a už si pro něj nemohl přijít. Obchodník měl velkou radost. Prodal dům a koupil si palác se zahradou. Zapomněl ale, že mu štěstí přinesla smrt ubohé dívky, a nemodlil se za ni. A tak prý chudák služka dodnes chodí po domě celá mokrá a nemůže najít klid.

nmtraduc
195 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Obraz Panny Marie na Kampě ( recorded by nemelu ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Když jdete přes Karlův most z Malé Strany na Staré Město, vpravo vidíte dům s malým balkonem. Nad balkonem je obraz Panny Marie. Vedle obrazu visí dva dřevěné válečky. O tom, proč tam jsou, vypráví jedna stará pražská legenda. Řeka Vltava je krásná, ale umí být také krutá. Jednou přišla do Prahy velká povodeň. Voda přinesla obraz Panny Marie. Majitel domu na Kampě ho vytáhl a voda přestala stoupat. Lidé děkovali Panně Marii za záchranu a dali obraz na dům. Obraz byl v Praze velmi populární. Jedna mladá dívka, která pracovala jako služka, měla obraz Panny Marie moc ráda a každý den se tam modlila. Jednou ráno šla mandlovat prádlo. Pracovala a vesele si zpívala. Najednou se starý mandl rozbil a padl na dívku. Lidé chtěli mandl zvednout, ale byl moc těžký. Všichni mysleli, že chudák dívka nemůže přežít. Dívka z posledních sil volala: „Svatá Panno, pomoz mi, prosím!“ Vtom lidé konečné mandl zvedli. Jak byli překvapení, že dívka nebyla zraněná! Dívka vysvětlila, že se stal zázrak: pomohla jí svátá Panna, která těžký mandl zvedla a dívku zachránila. Zpráva o zázraku se rozšířila po celé Praze. Na památku visí vedle obrazu dva válečky z mandlu.

nmtraduc
221 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • O Bruncvíkovi ( recorded by nemelu ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  O Bruncvíkovi

  Když jdete přes Karlův most z Malé Strany na Staré Město, vidíte vpravo u mostu starou sochu rytíře se zlatým mečem. Legenda říká, že je to rytíř Bruncvík. Vládce české země Bruncvík odešel do světa. Slíbil manželce, že se vrátí za sedm let. Manželka mu z lásky dala krásný zlatý prsten. Dlouho cestoval po světě. Jednou viděl, jak velký lev bojuje s drakem. Bruncvík mu pomohl a draka zabil. Lev se stal jeho přítelem a pomohl Bruncvíkovi získat zázračný zlatý meč, který sám seká hlavy nepřátel. Doma všichni mysleli, že Bruncvík umřel. Nepřátelé říkali jeho manželce: „Musíš si vzít jiného muže! Naše země musí mít vládce!“ Ona ale nechtěla a věrně čekala na Bruncvíka. Bruncvík tajně přišel do hradu a dal zlatý prsten do sklenice vína, kterou nesl sluha jeho manželce. Tak poznala, že se Bruncvík vrátil. Bruncvík s pomocí zázračného meče zabil všechny nepřátele a znovu se stal vládcem české země. Jeho nový erb byl bílý lev, symbol odvahy a síly. Také dnes má Česká republika ve znaku bílého lva. Legenda říká, že zázračný zlatý meč je schovaný v dlažbě na Karlově mostě. Když bude české zemi zle, její patron svatý Václav přijde na pomoc. Pojede přes Karlův most, jeho kůň klopýtne a vyrýpne meč. Svatý Václav zavolá: „Všem nepřátelům hlavy dolů!“ A v české zemi bude mír.

nmtraduc
237 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Poklad na mostě ( recorded by nemelu ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Poklad na mostě

  Byl jednou jeden člověk, jmenoval se Jan. Měl deset dětí a byl velmi chudý.
  Často se modlil ke svatému Janu Nepomuckému a prosil o pomoc.
  Jednou v noci měl divný sen.
  Viděl svátého Jana Nepomuckého, který mu řekl: „Jdi do Prahy na Karlův most.
  Tam uvidíš moji sochu. Pak ti někdo řekne, kde hledat poklad.“
  Jan nevěřil, ale sen se mu opakoval třikrát. Tak šel do Prahy.
  Když přišel na Karlův most, našel sochu Jana Nepomuckého.
  Stál u sochy tři hodiny, čekal, díval se a poslouchal, ale nikde nic.
  Už chtěl jít domů, ale najednou k němu přišel mladý voják, který stál
  na mostě na stráži. „Proč tady pořád stojíš? Ztratil jsi něco? Nebo
  na někoho čekáš?" zeptal se. „Čekám na někoho, kdo mi řekne, kde hledat
  poklad," odpověděl chudák. Voják se smál. „Nesměj se,“ řekl Jan a vyprávěl
  vojákovi svůj sen. Když skončil, voják se podivil. „Já jsem měl taky třikrát
  divný sen. Ve snu ke mně přišel svatý Jan Nepomucký a řekl mi, že musím jít
  do mal
  é vesnice za Prahou, kde jsou na skále tři kříže. Pod skálou stojí dům,
  u domu je zahrada, na zahradě je starý strom a pod stromem je schovaný poklad."
  „Ale to je moje vesnice a můj dům!“ vykřikl Jan a spolu s vojákem spěchal
  domů. Začali kopat pod stromem a našli hrnec plný zlata. Každý si vzal
  půlku a oba žili šťastně až do smrti.

 • Poklad na mostě ( recorded by Zdenda ), moravský, brněnský

  Download Unlock
nmtraduc
46 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Úvod - Short story ( recorded by nemelu ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Praha je nejen krásné, ale i magické město plné legend a pověstí. Pražské legendy jsou smutné i veselé, strašidelné i romantické. Přenesou vás do života v minulých staletích a překvapí vás barvitou fantazií. Navíc můžete jít na hezkou procházku na místa, kde se tyto legendy odehrály.

 • Úvod - Short story ( recorded by lenkadv ), Czech

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Praha je nejen krásné, ale i magické město plné legend a pověstí. Pražské legendy jsou smutné i veselé, strašidelné i romantické. Přenesou vás do života v minulých staletích a překvapí vás barvitou fantazií. Navíc můžete jít na hezkou procházku na místa, kde se tyto legendy odehrály.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.