Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Czech Recordings

CulpaCrave
71 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Petr Průcha ( recorded by zuza ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Petr Průcha vedl na body v české juniorské lize během sezóny od roku 2001 do roku 2002. Byl povolán do New York Rangers v osmém kole NHL v roce 2002.
  V sezóně 2005/6 se připojil k New York Rangers jako zelenáč, a pod vedením Jaromíra Jágra skóroval 30-ti góly, 47 body v 68 hrách. Hrál pro HC Pardubice, New York Rangers, Phoenix Coyotes, i SKA St. Petersburg. Odmítnul hrát v AHL.

 • Petr Průcha ( recorded by evare ), unspecified accent

  Download Unlock
CulpaCrave
16 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Moje první české věty. ( recorded by zuza ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Moje první české věty. ( recorded by lenkadv ), Czech

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Je mi dvacet tři let. Jsem student vysoké školy. Jsem muzikant. Učím se jazyky. Jsem Američan.

Ezmarelda
110 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Mývalové ( recorded by Kristyna ), Prague (Official Czech)

  Download Unlock
 • Mývalové ( recorded by Bohdan ), Standard Czech

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Venku začíná být chladněji. To je dobré na procházku. Máme mývaly v odpadcích. Měla jsem z nich strach, ale teď už ne. Teď ve tmě nosím baterku. Jednou jsem uviděla rodinu pěti mývalů. Byli velcí. Jsou roztomilí, ale nejsou tak roztomilí ve srovnání s mým psem. Mývalové mají rádi teplá místa jako motory aut. Hledala jsem na internetu, jak mývaly držet stranou od auta. Navrhlo mi to, že se dají/mají dát naftalínové kuličky pod kapotu auta. Ale je tu jeden problém. Když se zapne vyhřívání nebo klimatizace, pak je můžeš cítit a to není dobré pro zdraví. Tak možná tuto zimu budu mít v motoru mývaly. Buď mývaly nebo veverky.

nmtraduc
247 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Zvonky z Lorety ( recorded by Berzeger ), Prague

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Zvonky z Lorety

  Když jdete z Pražského hradu na Pohořelec, vpravo vidíte kostel. Jmenuje se Loreta. Každou hodinu tady můžete slyšet zvonky, které hrají smutnou a sladkou melodii. Kdysi však zvonky jenom zvonily. O tom, proč začaly hrát, vypráví legenda. Blízko Lorety žila chudá vdova. Měla těžký život, protože měla hodně dětí - tolik, kolik je na věži Lorety zvonků. Vdova však děti milovala a často říkala: „To jsou moje zvonečky.“ Jediný poklad, který měla, byly stříbrné penízky. Každé dítě dostalo jeden peníz při křtu od bohaté tety. Jednou do Prahy přišla strašná nemoc - mor. Taky vdovin nejstarší syn dostal horečku, onemocněl a umřel. Nešťastná matka vzala jeden stříbrný peníz a šla do Lorety. Zaplatila tam synovi zvonění na poslední cestu. Když přišla domů, viděla, že její nejmladší dcerka má také horečku. Druhý den šla matka zase s penízkem do Lorety. A tak to šlo dál a dál. Každý den onemocnělo jedno dítě a každý den mu nešťastná matka zaplatila zvonky z Lorety. Pak onemocnělo její nejmladší dítě. Když znovu zazvonily zvonky z Lorety, matka zůstala sama. Její jediná útěcha byla, že také půjde tam, kam odešly její děti. Když se vrátila z posledního pohřbu, cítila, že také onemocněla. „Ach, moje drahé děti," řekla smutně, „kdo mi zazvoní na poslední cestu? Vtom začaly loretánské zvonky zpívat krásnou smutnou melodii. V jejich zvuku uslyšela matka hlasy, které tak dobře znala. „Duše mých děti,” zašeptala a umřela. Od té doby zvonky z Lorety nezvoní, ale zpívají sladkou melodii.

nmtraduc
237 Words / 2 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Faustův dům ( recorded by nutty ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Faustův dům ( recorded by Bohdan ), Standard Czech

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Na Karlově náměsté stoji velký dům se zahradou. Legenda říká, že tam v minulosti bydlel doktor Faust, který uměl čarovat. Zavolal si ďábla a slíbil mu duši. Ďábel mu sloužil, ale nakonec odnesl Fausta do pekla. Dům zůstal dlouho prázdný. Jednou večer tam přišel chudý student. Byla mu zima a už tři dny nic nejedl. Lehl si na zem a spal. Když se ráno probudil, prošel celý dům: kuchyň, jídelnu, studovnu se starými knihami. Pak vešel do ložnice. Nad postelí ve stropě byla černá díra jako vchod do pekla. Student dostal strach a chtěl odejít. Vtom uviděl na stole červený peníz. Hlad byl silnější než. strach a student si peníz vzal. Šel do města, nakoupil jídlo a pití a večer se zase vrátil do Faustova domu. Ráno byl na stole nový peníz a další den zase. Student začal žít jako pán. Jedl a pil v hospodě, přestal studovat a peníze mu brzy nestačily. Jednou večer přemýšlel, kde vzít víc peněz. Dostal nápad, že si je vyčaruje. Řekl kamarádům, že má práci, a zamkl se v domě. To bylo naposled, co ho někdo viděl. Když tři dny nepřišel do hospody, kamarádi ho začali hledat. Se strachem vešli do Faustova domu. V jídelně, ve studovně ani v kuchyni nikdo nebyl. Šli do ložnice. Na zemi ležela čarodějná kniha. A kolem díry ve stropě uviděli čerstvou krev! S hrůzou utekli a dům byl zase dlouhé roky prázdný.

nmtraduc
231 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Čert z Emauzského kláštera ( recorded by alexis13 ), standard Czech

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Čert z Emauzského kláštera Znáte klášter Emauzy, který stoji blízko Karlova náměstí? V minulosti tam bydleli mniši benediktini. Žili asketicky: nejedli maso, nepili alkohol a byli velmi chudí To víte, že čerti nebyli rádi a chtěli mnichy dostat do pekla! A tak dělali, co mohli: když mniši spali, čerti jim ukazovali různé věci: dobré jídlo a pití, krásné ženy, peníze. Ale neměli úspěch. Když už dokonce ani Lucifer nevěděl, co dělat, vymyslel jeden malý čert plán. Vzal si staré oblečeni a boty a šel do kláštera. „|e mi zima a mám hlad,* plakal. Hodní mniši mu dali najíst a vzali ho do kuchyně, kde pomáhal vařit jídlo. Ale jak pomáhal? Do vody přidával víno a do zeleninového jídla přidával hovězí, vepřové i kuřecí maso! Všechno vařil tak šikovně, že mniši nic nepoznali. S takovou „dietou" samozřejmé zlenivěli, ztloustli a přestali se modlit. Čerti byli šťastni a těšili se, že mniši přijdou do pekla. (Jednou v noci měl opat kláštera krásný, ale hříšný sen. Probudil se, rychle šel do kaple a chtěl se do rána modlit. V kuchyni uviděl světlo, šel tam a uviděl víno, maso a čerty, jak tancuji radosti Začal je šlehat růžencem a čerti vyletěli komínem. Opat zavolal všechny mnichy a řekl jim, kdo byl jejich kuchař a jaký měl plán. Mniši z kuchyně udělali kapli a novou kuchyň postavili na jiném místě. A v klášteru Emauzy byl zase klid.

nmtraduc
190 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • O klášteru svaté Anežky ( recorded by alexis13 ), standard Czech

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  O klášteru svaté Anežky Anežka byla nej mladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. Žila ve třináctém století Založila v Praze klášter a nemocnici pro chudé lidi a celý život jim pomáhala. Po její smrti na ni všichni dlouho vzpomínali. Lidé říkali, že v české zemi bude dobře, až bude Anežka svátá. Papež Jan Pavel II. kanonizoval Anežku 12. listopadu 1989. O pár dnů později, 17. listopadu, začala „sametová revoluce“, která přinesla svobodu. Legenda vypráví, že jeden bohatý muž dal svoji mladou dceru do kláštera svaté Anežky. Jeho dcera ale milovala chudého mladíka. Byla tak nešťastná, že dokonce i jeptišky prosily jejího otce, aby se svatbou souhlasil. Otec o tom ale nechtél ani slyšet. Proto se dívka domluvila s mladíkem a naplánovali, že z kláštera uteče. Otec každou noc klášter hlídal. Jednou uviděl oba mladé lidi, jak utíkají. Probodl je mečem. „Nevděčná dcero, proklínám tě! Nenajdeš klid ani po smrti!“ zvolal. Ubohá dívka na místě umřela. Mladík přežil, ale nikdy se už neoženil. Jeptišky dívku pohřbily v klášteru a modlily se za ni, ale proti strašné kletbě jejího otce to nepomohlo. Dívka prý jako bílý duch dodnes bloudí po chodbách kláštera.

nmtraduc
264 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

nmtraduc
158 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Staroměstský orloj ( recorded by Lamanai ), obecný

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Na Staroměstském náměstí stoji orloj, který chtějí vidět turisté z celého světa. Podle legendy vytvořil orloj v patnáctém století mistr Hanuš. Měšťané byli na orloj velmi pyšní a mistr Hanuš byl slavný a bohatý. Časem ale měšťané dostali strach, že mistr Hanuš udělá další podobný orloj pro jiné město. Přemýšleli o tom, co dělat. Pak jeden měšťan, zlý a krutý člověk, vymyslel strašný plán. Jednou v noci seděl mistr Hanuš doma a pracoval. Vtom do místnosti vešli dva muži v černých maskách, přepadli ho a oslepili ho. Mistr byl dlouho nemocný, ale uzdravil se. Celé dny pak seděl doma jako bez života. Jednou ale požádal mladého učedníka, aby ho přivedl k orloji. Když přišli k místu, kde byl hlavní mechanismus, mistr Hanuš orloj zastavil. Venku začali křičet lidé, kteří orloj obdivovali. Mistr Hanuš chvíli stál nad zničeným strojem a pak padl mrtvý na zem. A tak měšťané neměli nakonec nic. Trvalo dlouho, než našli jiného mistra, který orloj opravil.

nmtraduc
191 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Dům U Zlaté studny ( recorded by Kristyna ), Prague (Official Czech)

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Když jdete od Karlova mostu na Staroměstské náměstí, vidíte na rohu Karlovy a Seminářské ulice vysoký dům. Je to dům U Zlaté studny. Tento dům měl ve sklepě hlubokou studnu. Byla prý v ní výborná voda, nejlepší v celé Praze. Lidé říkali, že je tam schovaný poklad. V domě žil bohatý obchodník. Měl služku, která do Prahy přišla z vesnice. Byla to prostá mladá dívka. Často slyšela, jak lidé mluví o pokladu ve studni. Jednou šla pro vodu a zdálo se jí, že hluboko dole ve studni něco vidí. Bylo to světlo svíčky nebo snad... zlatý poklad? Kdyby ho našla, byla by bohatá a nikdy by už nemusela pracovat. Nahnula se přes okraj, spadla dolů a utopila se. Za nějaký čas ji lidé našli. Majitel musel studnu vyčistit. Přitom tam opravdu objevil zlatý poklad! Asi ho tam schoval předchozí majitel v době války a už si pro něj nemohl přijít. Obchodník měl velkou radost. Prodal dům a koupil si palác se zahradou. Zapomněl ale, že mu štěstí přinesla smrt ubohé dívky, a nemodlil se za ni. A tak prý chudák služka dodnes chodí po domě celá mokrá a nemůže najít klid.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.