Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Polish Audio Request

vankrot
358 Words / 2 Recordings / 3 Comments

Neil Armstrong:

Dla człowieka to jeden mały krok, dla ludzkości skok ogromny.

Voltaire:

1)Trzeba uprawiać nasz ogródek.

2) Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego nie miało nic wspólnego z Rzymem ani w ogóle z cesarstwem.

3) Gdyby Bóg nie istniał, koniecznością stałoby się wynalezienie go./// Gdyby Boga nie było, należałoby Go wymyślić.

4) Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twego prawa do ich głoszenia.

Stalin:
1) Trzeba dużo odwagi, żeby być tchórzem w Armii Czerwonej.
2) Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy.
3) Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze.
4) Śmierć jednego człowieka to tragedia. Śmierć milionów ludzi to statystyka.
5) Uważam, że to nie ma znaczenia, kto i jak będzie głosować partii, ale najważniejsze jest to, kto i jak będzie liczyć głosy.

George Orwell

§ 1. Wszystko co, chodzi na dwóch nogach, jest wrogiem.
2. Wszystko, co chodzi na czterech łapach albo ma skrzydła, jest przyjacielem.
3. Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania.
4. Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku.
5. Żadne zwierzę nie będzie pić alkoholu.
6. Żadne zwierzę nie zabije innego.
7. Wszystkie zwierzęta są równe.
§ Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnię, to na człowieka, potem znów na świnię i na człowieka, ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim.
Sport brany na poważnie nie ma nic wspólnego z fair play. Jest nierozerwalnie związany z nienawiścią, zazdrością, chełpliwością, z pogardą dla wszelkich zasad i sadystyczną przyjemnością z oglądania przemocy: innymi słowy jest to wojna minus strzelanie.

Shakespeare:

1) Konia! Konia! Królestwo za konia!
2)Zło czynione przez ludzi ich przeżywa, dobro częstokroć ginie pogrzebane z ich kośćmi.
3)Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca.
4) Być albo nie być! Oto jest pytanie!

Juliusz Cezar: Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem

Karol Marks:1) Nędza religijna jest jednocześnie wyrazem rzeczywistej nędzy i protestem przeciw nędzy rzeczywistej. Religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, jest duszą bezdusznych stosunków. Religia jest opium ludu.

2)Proletariusze nie mają w niej (rewolucji) nic do stracenia prócz swych kajdan. Do zdobycia mają cały świat. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Lenin: Komunizm – to władza radziecka plus elektryfikacja całego kraju.

Recordings

Comments

sobar
Sept. 6, 2011

--nazwisko Voltaire często spotyka się również w spolszczonej pisowni: Wolter

Stalin:
...
5) Uważam, że dla partii nie ma znaczenia, kto i jak będzie głosować; najważniejsze jest to, kto i jak będzie liczyć głosy.

--nazwisko Shakespeare zazwyczaj występuje w spolszczonej pisowni: Szekspir i tak też jest zwykle wymawiane.

sobar
Sept. 7, 2011

--addendum:

A) the names: While I mentioned that the name "Voltaire" also exists in polonaised version "Wolter", I pronounced it as unpolonaised. With regard to Shakespeare I have opted for "Szekspir", because the name is so popular in the polonaised version, it is quite rarely seen in the original spelling here in Poland.

B) I should probably point out that the correct punctuation of the 1st quote from Orwell should mimic that of the 2nd quote: "Wszystko, co chodzi (...)".

sobar
Sept. 7, 2011

C) the main error in Stalin, 5 is the clause: "kto i jak będzie głosować partii" -- that clause simply has a faulty syntax ("who and how will vote in?/for?/of? the party"). Adding "w" before "partii" would be a technical remedy, but I don't think that sentence would have made much sense anyway and it continues being stylistically poor:
"I believe it's not of no importance who and how will vote / how people will vote (in the party), but the most important thing is who and how will count the votes / how the votes will be counted."

Without consulting the original quotation, I allowed myself to surmise the reading whose translation is: "I believe that it's of no importance for the party how people will vote; the most important thing is how the votes will be counted."

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links