Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

trantoan39
69 Words / 4 Recordings / 0 Comments


Bán Gì?
Hai người bạn xa cách lâu quá, tình cờ gặp lại.

Mạnh giỏi không anh?

Khá khá! Còn anh thế nào?

Xoàng xoàng.

Công việc làm ăn ra sao? Anh làm nghề cũ hay thay đổi rồi?

Tôi bán bàn, ghế, tủ...

Hay nhỉ! Anh bán được nhiều hay không?

Anh bạn ngập ngừng:

Ơ! Không nhiều lắm. Tôi vừa bán bàn, ghế, tủ của nhà tôi.

Recordings

 • Bán Gì? ( recorded by umei423 ), Hanoi

  Download Unlock
 • Bán Gì? ( recorded by andu2006 ), north vietnamese( Hanoi )

  Download Unlock
 • Bán Gì? ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Bán Gì? ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Bán Gì?
  Hai người bạn xa cách lâu quá, tình cờ gặp lại.

  Mạnh giỏi không anh?

  Khá khá! Còn anh thế nào?

  Xoàng xoàng.

  Công việc làm ăn ra sao? Anh làm nghề cũ hay thay đổi rồi?

  Tôi bán bàn, ghế, tủ...

  Hay nhỉ! Anh bán được nhiều hay không?

  Anh bạn ngập ngừng:

  Ơ! Không nhiều lắm. Tôi vừa bán bàn, ghế, tủ của nhà tôi.

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links