Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
53 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Quản lý sao thì không biết, nhưng một vỉa hè bát nháo bởi cửa hàng kinh doanh hoặc hàng quán với xe cộ để ngổn ngang, đẩy người đi bộ vào sự nguy hiểm (phải đi xuống lòng đường) thì không thể xem đó là cái gì đó giống như là văn hóa.

Recordings

 • Ý kiến bài "Khai thác vỉa hè, hành lang sông ra sao?" ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Ý kiến bài "Khai thác vỉa hè, hành lang sông ra sao?" ( recorded by maithoi ), vietnamese, english

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Quản lý sao thì không biết, nhưng một vỉa hè bát nháo bởi cửa hàng kinh doanh hoặc hàng quán với xe cộ để ngổn ngang, đẩy người đi bộ vào sự nguy hiểm (phải đi xuống lòng đường) thì không thể xem đó là cái gì đó giống như là văn hóa.

  Quản lý sao thì không biết?Nhưng một vỉa hè lộn xộn bởi các của hàng kinh doanh và hàng quán với xe cộ để ngổn ngang, đẩy người đi bộ vào sự nguy hiểm (phải đi xuống lòng đường) thì không thể xem đó là hành vi có văn hóa được.

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links