Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
183 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Không để lãng phí vỉa hè

Vỉa hè bất cứ đâu không chỉ có chức năng cho người đi bộ. Về mặt kỹ thuật, vỉa hè còn có chức năng tạo an toàn cho những ngôi nhà ở mặt đường với lòng đường.

Trong không gian xã hội đô thị, vỉa hè là không gian giao tiếp giữa con người đô thị, đó có thể là cuộc trò chuyện của những người đi bộ với nhau, chủ cửa hàng với khách...

Nếu nói vỉa hè chỉ dành cho người đi bộ là chưa đầy đủ, không bao giờ thực hiện được. Và nếu tiếp cận từ một góc không toàn diện như vậy dẫn đến việc xử lý không đúng, không giải quyết đến nơi đến chốn vấn đề xã hội.

Việc dọn dẹp vỉa hè trật tự là cần thiết, phải làm, nhưng không phải theo cách xóa bỏ toàn bộ những cái tồn tại trên vỉa hè để phục vụ việc đi bộ. Trên thế giới không có ai để lãng phí vỉa hè, bởi đó là đời sống đô thị.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links