Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
179 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Chuẩn bị cho 
phát triển giao thông công cộng

Muốn phát triển giao thông công cộng sẽ phải có ít nhất hai tuyến đi bộ: tuyến đi từ nhà ra điểm xuất phát và từ điểm cuối về nhà. Hai tuyến đi bộ này bắt buộc phải có và đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút người dân sử dụng các phương tiện công cộng để đi lại.

Tức là vỉa hè về tương lai, trong chiến lược chung sẽ đóng vai trò rất lớn để đảm bảo sự thành công, phát triển bền vững trong chiến lược phát triển đô thị và giao thông công cộng.

Hai năm nữa TP.HCM sẽ có tuyến metro đầu tiên, nếu không khuyến khích được người dân đi bộ đến tuyến metro đó coi như thất bại. Do vậy, cần có lộ trình giải tỏa không gian vỉa hè những tuyến đường dẫn đến các nhà ga metro, bến xe buýt trong tương lai để tạo thói quen đi bộ, đón đầu sự phát triển giao thông công cộng.

Recordings

  • Chuẩn bị cho 
phát triển giao thông công cộng ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

    Download Unlock
  • Chuẩn bị cho 
phát triển giao thông công cộng ( recorded by Tuan ), unspecified accent

    Download Unlock

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.