Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
211 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Quy hoạch vỉa hè 
cần tầm nhìn

Có những nơi vỉa hè phục vụ người đi bộ đúng chức năng của nó, tuy nhiên có những nơi vỉa hè còn phục vụ việc kinh doanh vỉa hè. Về mặt lâu dài, cũng cần vận động người dân chuyển đổi nghề nghiệp hoặc vào bán ở các khu tập trung để trả lại công năng sử dụng nguyên trạng của nó.

Tuy nhiên, việc quy hoạch vỉa hè cần có lộ trình. Không thể giao cho một cá nhân hay một đơn vị hành chính nào, mà phải có tầm nhìn của nhà quản lý đô thị. Có nghĩa phải quy hoạch cụ thể khu nào cho phép kinh doanh vỉa hè để phục vụ du lịch.

Qui hoạch này phải do cấp TP thực hiện, trên cơ sở đó các quận, huyện triển khai, sẽ bố trí cho người buôn bán các mặt hàng phù hợp với du lịch.

Còn hiện nay tại Q.4, các doanh nghiệp đang nghiên cứu sử dụng vỉa hè như thế nào hợp lý, cho kinh doanh một phần hay không cho kinh doanh, phát triển mô hình vỉa hè như thế nào... để đề xuất UBND quận huyện, trình UBND TP chấp thuận thực hiện.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.