Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
190 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Bờ sông là nơi 
sinh hoạt cộng đồng

Chúng ta thấy ở các đô thị trên thế giới, dọc hai bên các dòng sông là không gian lý tưởng để làm công viên, quảng trường, các công trình công cộng, địa điểm sinh hoạt cộng đồng... vừa có nơi để người dân sinh hoạt, vừa là không gian hợp lý cho các hoạt động cộng đồng.

Tại một số đô thị ở VN, tôi thấy đã quy hoạch hai bờ sông làm công viên, địa điểm giải trí như thế. Như ở Đà Nẵng là nơi để người dân đi bộ, sinh hoạt, tập thể dục... Ở đó có đặt các bồn hoa và các tượng đá rất đẹp. Người dân đến đó để sinh hoạt, hóng mát rất tốt.

Trong khi đó ở TP.HCM, tôi chỉ mới thấy dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã có làm các vườn hoa và là nơi tập thể dục, đi dạo, đây là cách làm tốt. Còn không gian hai bên sông Sài Gòn và các con sông khác hầu như chưa được tận dụng làm gì cả, rất lãng phí.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links