Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
218 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Ý thức không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình giáo dục bắt buộc và cưỡng chế. Vậy ý thức tham gia giao thông hiện nay, đặc biệt là hành vi thiếu văn hóa, coi thường pháp luật, vô cảm, chỉ biết đến mình mà quên đi lợi ích của cộng đồng khi chạy xe máy lên vỉa hè. Vậy trước hành vi ấy, các cơ quan chức năng phải áp dụng quy trình nào trong việc giáo dục ý thức khi tham gia giao thông.

Tôi tin rằng, chỉ có việc cưỡng chế với nhiều hình thức khác nhau: Phạt với số bằng năm mươi phần trăm của giá trị phương tiện khi vi phạm cho lần thứ nhất. Phạt một trăm phần trăm giá trị phương tiện cho lần thứ hai. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có những hình phạt bổ sung như số ngày lao động công ích, hoặc cấm điều khiển mọi phương tiện giao thông một thời gian... Dùng tiền phạt các hành vi này để trang bị hệ thống camera, thiết lập trung tâm giám sát để phát hiện các hành vi vi phạm, có như vậy mới hình thành ý thức thượng tôn pháp luật của mỗi công dân.

Hoàng Công Khánh

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links