Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
34 Words / 2 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20170130/chuc-cha-tram-tuoi-chuc-me-an-khang-chuc-em-min-mang/1258156.html

Chị ơi, Tết đến đây rồi
Chị còn ở tận phương trời xa xăm
Thôi đành gửi gió lang thang
Đôi lời chúc chị bình an xứ người
Cầu mong chị trẻ đẹp hoài

Recordings

Comments