Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
56 Words / 3 Recordings / 0 Comments

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà.
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm nghe tiếng của bà năm xưa.
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời.
Thêm yêu tiếng hát nụ cười
Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra.

Recordings

 • Nghe thầy đọc thơ ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Nghe thầy đọc thơ ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Em nghe thầy đọc bao ngày
  Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà.
  Mái chèo nghe vọng sông xa
  Êm êm nghe tiếng của bà năm xưa.
  Nghe trăng thở động tàu dừa
  Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời.
  Thêm yêu tiếng hát nụ cười
  Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra.

 • Nghe thầy đọc thơ ( recorded by ptd1311 ), Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Em nghe thầy đọc bao ngày
  Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà.
  Mái chèo nghe vọng sông xa
  Êm êm nghe tiếng của bà năm xưa.
  Nghe trăng thở động tàu dừa
  Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời.
  Thêm yêu tiếng hát nụ cười
  Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra.

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links