Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
84 Words / 3 Recordings / 0 Comments

Mùa thu nay khác rồi,
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi,
Gió thổi rừng tre phất phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.

Trời xanh đây là của chúng ta,
Núi rừng đây là của chúng ta,
Những cánh đồng thơm mát,
Những ngả đường bát ngát,
Những dòng sông đỏ nặng phù sa.
Nước chúng ta,
Nước những người chưa bao giờ khuất,
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất.
Những buổi ngày xưa vọng nói về.

Recordings

 • Đất nước ( recorded by khuongdb ), Northern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Mùa thu nay khác rồi,
  Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi,
  Gió thổi rừng tre phất phới
  Trời thu thay áo mới
  Trong biếc nói cười thiết tha.

  Trời xanh đây là của chúng ta,
  Núi rừng đây là của chúng ta,
  Những cánh đồng thơm mát,
  Những ngả đường bát ngát,
  Những dòng sông đỏ nặng phù sa.
  Nước chúng ta,
  Nước những người chưa bao giờ khuất,
  Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất.
  Những buổi ngày xưa vọng nói về.

 • Đất nước ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Đất nước ( recorded by ngyntienkhoa229 ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Mùa thu nay khác rồi,
  Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi,
  Gió thổi rừng tre phất phới
  Trời thu thay áo mới
  Trong biếc nói cười thiết tha.

  Trời xanh đây là của chúng ta,
  Núi rừng đây là của chúng ta,
  Những cánh đồng thơm mát,
  Những ngả đường bát ngát,
  Những dòng sông đỏ nặng phù sa.
  Nước chúng ta,
  Nước những người chưa bao giờ khuất,
  Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất.
  Những buổi ngày xưa vọng nói về.

Comments