Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
100 Words / 3 Recordings / 0 Comments

Sáng đầu thu trong xanh
Em mặc quần áo mới
Đi đón ngày khai trường
Vui như là đi hội.

Gặp bạn, cười hớn hở
Đứa tay bắt mặt mừng
Đứa ôm vai bá cổ
Cặp sách đùa trên lưng.

Nhìn các thầy, các cô
Ai cũng như trẻ lại
Sân trường vàng nắng mới
Lá cờ bay như reo.

Từng nhóm đứng đo nhau
Thấy bạn nào cũng lớn
Năm xưa bé tí teo,
Giờ đã lên lớp Bốn.

Tiếng trống trường gióng giả
Năm học mới đến rồi
Chúng em đi vào lớp
Khăn quàng bay đỏ tươi.

Recordings

 • Ngày khai trường ( recorded by anhducanh12345 ), Miền Bắc

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Sáng đầu thu trong xanh
  Em mặc quần áo mới
  Đi đón ngày khai trường
  Vui như là đi hội.

  Gặp bạn, cười hớn hở
  Đứa tay bắt mặt mừng
  Đứa ôm vai bá cổ
  Cặp sách đùa trên lưng.

  Nhìn các thầy, các cô
  Ai cũng như trẻ lại
  Sân trường vàng nắng mới
  Lá cờ bay như reo.

  Từng nhóm đứng đo nhau
  Thấy bạn nào cũng lớn
  Năm xưa bé tí teo,
  Giờ đã lên lớp Bốn.

  Tiếng trống trường gióng giả
  Năm học mới đến rồi
  Chúng em đi vào lớp
  Khăn quàng bay đỏ tươi.

 • Ngày khai trường ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Ngày khai trường ( recorded by ngyntienkhoa229 ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Sáng đầu thu trong xanh
  Em mặc quần áo mới
  Đi đón ngày khai trường
  Vui như là đi hội.

  Gặp bạn, cười hớn hở
  Đứa tay bắt mặt mừng
  Đứa ôm vai bá cổ
  Cặp sách đùa trên lưng.

  Nhìn các thầy, các cô
  Ai cũng như trẻ lại
  Sân trường vàng nắng mới
  Lá cờ bay như reo.

  Từng nhóm đứng đo nhau
  Thấy bạn nào cũng lớn
  Năm xưa bé tí teo,
  Giờ đã lên lớp Bốn.

  Tiếng trống trường gióng giả
  Năm học mới đến rồi
  Chúng em đi vào lớp
  Khăn quàng bay đỏ tươi.

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.