Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
119 Words / 3 Recordings / 0 Comments

Ý kiến về việc học sinh cấp I khiêng bàn ghế

Việc các em học sinh cấp I khiêng bàn ghế là việc lao động rất bình thường. Ở đây là xây dựng tính đoàn kết để làm việc tập thể, như vậy không có gì là quá sức. Hồi còn học cấp I, tôi và các bạn cùng lớp còn làm cả việc dọn cỏ sân trường (hồi nhỏ ở quê sân trường bằng đất), quét rác sân trường, quét nước vào mùa mưa... Chính nhờ những việc xã hội, những buổi lao động mà giờ đây thế hệ 8X của tôi có rất nhiều người năng động, làm được rất nhiều việc có ích trong cuộc sống.

Recordings

 • Ý kiến về việc học sinh cấp I khiêng bàn ghế ( recorded by anhducanh12345 ), Miền Bắc

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ý kiến về việc học sinh cấp I khiêng bàn ghế

  Việc các em học sinh cấp I khiêng bàn ghế là việc lao động rất bình thường. Ở đây là xây dựng tính đoàn kết để làm việc tập thể, như vậy không có gì là quá sức. Hồi còn học cấp I, tôi và các bạn cùng lớp còn làm cả việc dọn cỏ sân trường (hồi nhỏ ở quê sân trường bằng đất), quét rác sân trường, quét nước vào mùa mưa... Chính nhờ những việc xã hội, những buổi lao động mà giờ đây thế hệ 8X của tôi có rất nhiều người năng động, làm được rất nhiều việc có ích trong cuộc sống.

 • Ý kiến về việc học sinh cấp I khiêng bàn ghế ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Ý kiến về việc học sinh cấp I khiêng bàn ghế ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.