Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Catalan Audio Request

sidney0
156 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Si us plau, que parlis lentament i clarament. Gràcies per endavant. :-)

NIVELLS
El curs ofereix quatre nivells d’aprenentatge i cada nivell està organitzat en tres graus:
Nivell Bàsic: Bàsic 1, Bàsic 2, Bàsic 3
Nivell Elemental: Elemental 1, Elemental 2, Elemental 3
Nivell Intermedi: Intermedi 1, Intermedi 2, Intermedi 3
Nivell de Suficiència: Suficiència 1, Suficiència 2, Suficiència 3

Cada grau té una durada aproximada d’uns tres mesos que equival a unes 45 hores de dedicació.

MODALITATS
El curs s’ofereix en dues modalitats:

Lliure: permet l’aprenentatge totalment autònom, ja que els materials del curs són de lliure accés.

Amb tutoria: permet l’aprenentatge amb el suport d’un/a tutor/a que guia i motiva l’alumne/a. Aquesta modalitat facilita l’accés a una aula que disposa d’eines de comunicació per a la interacció entre els membres de la comunitat virtual.

En ambdues modalitats, l’alumne disposarà en tot moment de recursos i eines d’ajuda que complementen l’aprenentatge de la llengua.

La modalitat lliure és gratuïta i la modalitat amb tutoria és de pagament.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.