Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Czech Audio Request

nmtraduc
247 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Thank you very much!

Zvonky z Lorety Když jdete z Pražského hradu na Pohořelce, vpravo vidíte kostel. Jmenuje se Loreta. Každou hodinu tady můžete slyšet zvonky, které hraji smutnou a sladkou melodii. Kdysi však zvonky jenom zvonily. O tom, proč začaly hrát. vypráví legenda. Blízko Lorety žila chudá vdova. Méla těžký život, protože měla hodné dětí - tolik. kolik je na věži Lorety zvonků.Vdova však děti milovala a často říkala: „To jsou moje zvonečky.“ Jediný poklad, který méla, byly stříbrné penízky. Každé dítě dostalo jeden peniz při křtu od bohaté tety. Jednou do Prahy přišla strašná nemoc - mor. Taky vdovin nej-starši syn dostal horečku, onemocněl a umřel. Nešťastná matka vzala jeden stříbrný peníz a šla do Lorety. Zaplat ila tam synovi zvonění na poslední cestu. Když přišla domů, viděla, že její ncjmladší dcerka má také horečku. Druhý den šla matka zase s penízkem do Lorety. A tak to šlo dál a dál. Každý den onemocnělo jedno dítě a každý den mu nešťastná matka zaplatila zvonky z I-orcty Pak onemocnělo její ncjmladší dítě. Když znovu zazvonily zvonky z Lorety, matka zůstala sama. Její jediná útěcha byla, že také půjde tam, kam odešly její děti. Když se vrátila z posledního pohřbu, cítila, že také onemocněla. „Ach, moje drahé děti," řekla smutně, „kdo mi zazvoní na poslední cestur Vtom začaly loretánské zvonky zpívat krásnou smutnou melodii. V jejich zvuku uslyšela matka hlasy, které tak dobře znala. „Duše mých děti,” zašeptala a umřda. C)d té doby zvonky z Lorety nezvoní, ale zpívají sladkou melodii.

Recordings

 • Zvonky z Lorety ( recorded by Berzeger ), Prague

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Zvonky z Lorety

  Když jdete z Pražského hradu na Pohořelec, vpravo vidíte kostel. Jmenuje se Loreta. Každou hodinu tady můžete slyšet zvonky, které hrají smutnou a sladkou melodii. Kdysi však zvonky jenom zvonily. O tom, proč začaly hrát, vypráví legenda. Blízko Lorety žila chudá vdova. Měla těžký život, protože měla hodně dětí - tolik, kolik je na věži Lorety zvonků. Vdova však děti milovala a často říkala: „To jsou moje zvonečky.“ Jediný poklad, který měla, byly stříbrné penízky. Každé dítě dostalo jeden peníz při křtu od bohaté tety. Jednou do Prahy přišla strašná nemoc - mor. Taky vdovin nejstarší syn dostal horečku, onemocněl a umřel. Nešťastná matka vzala jeden stříbrný peníz a šla do Lorety. Zaplatila tam synovi zvonění na poslední cestu. Když přišla domů, viděla, že její nejmladší dcerka má také horečku. Druhý den šla matka zase s penízkem do Lorety. A tak to šlo dál a dál. Každý den onemocnělo jedno dítě a každý den mu nešťastná matka zaplatila zvonky z Lorety. Pak onemocnělo její nejmladší dítě. Když znovu zazvonily zvonky z Lorety, matka zůstala sama. Její jediná útěcha byla, že také půjde tam, kam odešly její děti. Když se vrátila z posledního pohřbu, cítila, že také onemocněla. „Ach, moje drahé děti," řekla smutně, „kdo mi zazvoní na poslední cestu? Vtom začaly loretánské zvonky zpívat krásnou smutnou melodii. V jejich zvuku uslyšela matka hlasy, které tak dobře znala. „Duše mých děti,” zašeptala a umřela. Od té doby zvonky z Lorety nezvoní, ale zpívají sladkou melodii.

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.