Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

nickangiers
257 Words / 2 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

Đây là 1,000 từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣và tôi đang làm một phần của các từ này.(Tôi đang làm một phần trong 1000 từ thông dụng nhất của tiếng Việt). Tôi đã chia nó ra làm 10 phần, hy vọng nó không sẽ không làm người đọc cảm thấy mệt lắm/nhiều lắm.

Tôi đang tìm hai giọng đọc khác nhau, giọng miền Bắc (Hà Nội) và giọng miền Nam (Hồ Chí Minh), bởi vì tôi muốn so sánh hai phần này. Do đó, bạn có thể nói 1 trong 2 giọng này, nhưng đừng trộn chúng nhé.

Chỉ cần ghi âm từ tiếng Việt là đủ, không cần đọc phần tiếng Anh. Thỉnh thoảng 1 vài từ sẽ bị trùng, nhưng bạn đừng lo, tôi chỉ sử dụng nó để tham khảo.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

oxy oxygen
đường sugar
chết death
khá pretty
kỹ năng skill
phụ nữ women
mùa season
giải pháp solution
nam châm magnet
bạc silver
cảm ơn thank
chi nhánh branch
trận đấu match
hậu tố suffix
đặc biệt là especially
sung fig
sợ afraid
to huge
em gái sister
thép steel
thảo luận discuss
về phía trước forward
tương tự similar
hướng dẫn guide
kinh nghiệm experience
điểm score
táo apple
mua bought
dẫn led
sân pitch
áo coat
khối lượng mass
thẻ card
ban nhạc band
dây rope
trượt slip
giành chiến thắng win
mơ dream
buổi tối evening
điều kiện condition
thức ăn chăn nuôi feed
công cụ tool
tổng số total
cơ bản basic
mùi smell
thung lũng valley
cũng không nor
đôi double
ghế seat
tiếp tục continue
khối block
biểu đồ chart
mũ hat
bán sell
thành công success
công ty company
trừ subtract
sự kiện event
riêng particular
thỏa thuận deal
bơi swim
hạn term
ngược lại opposite
vợ wife
giày shoe
vai shoulder
lây lan spread
sắp xếp arrange
trại camp
phát minh invent
bông cotton
Sinh born
xác định determine
lít quart
chín nine
xe tải truck
tiếng ồn noise
mức level
cơ hội chance
thu thập gather
cửa hàng shop
căng ra stretch
ném throw
tỏa sáng shine
tài sản property
cột column
phân tử molecule
chọn select
sai wrong
màu xám gray
lặp lại repeat
yêu cầu require
rộng broad
chuẩn bị prepare
muối salt
mui nose
số nhiều plural
tức giận anger
xin claim
lục continent

Recordings

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣901-1000 ( recorded by Yatanero ), standard

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  oxy oxygen
  đường sugar, road
  chết death, die
  khá pretty (much. little..)
  kỹ năng skill
  phụ nữ women
  mùa season
  giải pháp solution
  nam châm magnet
  bạc silver
  cảm ơn thank
  chi nhánh branch
  trận đấu match
  hậu tố suffix
  đặc biệt là especially
  sung fig
  sợ afraid
  to huge
  em gái sister
  thép steel
  thảo luận discuss
  về phía trước forward
  tương tự similar
  hướng dẫn guide
  kinh nghiệm experience
  điểm score
  táo apple
  mua buy
  dẫn lead
  sân pitch, court. yard
  áo coat, shirt
  khối lượng weight
  thẻ card
  ban nhạc band
  dây rope
  trượt slip
  giành chiến thắng won
  mơ dream
  buổi tối evening
  điều kiện condition
  thức ăn chăn nuôi feed
  công cụ tool
  tổng số total
  cơ bản basic
  mùi smell
  thung lũng valley
  cũng không nor
  đôi couple, pair
  ghế seat
  tiếp tục continue
  khối block
  biểu đồ chart
  mũ hat
  bán sell
  thành công success
  công ty company
  trừ subtract
  sự kiện event
  riêng particular
  thỏa thuận deal
  bơi swim
  hạn term
  ngược lại opposite
  vợ wife
  giày shoe
  vai shoulder
  lây lan spread
  sắp xếp arrange
  trại camp
  phát minh invent
  bông cotton
  Sinh born
  xác định determine
  lít litre
  chín nine
  xe tải truck
  tiếng ồn noise
  mức level
  cơ hội chance
  thu thập gather
  cửa hàng shop
  căng ra stretch
  ném throw
  tỏa sáng shine
  tài sản property
  cột column
  phân tử molecule
  chọn select
  sai wrong
  màu xám gray
  lặp lại repeat
  yêu cầu require
  rộng wide, huge
  chuẩn bị prepare
  muối salt
  mui nose
  số nhiều plural
  tức giận anger
  xin claim
  lục continent

 • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣901-1000 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock

Comments

swansong1609
June 12, 2020

There are some mistakes in the script.

mui nose --> mũi

lục continent --> châu lục

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.