Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Azeri Audio Request

lerner
119 Words / 1 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Little slower than natural speed please.

Bu, kimdir? Bu Pənahdır. Pənah gözəl oğlandır.
Pənah tələbədir. O, kitab oxuyur. O, universitetdədir.
Bu , kimdir? Bu, Gülnarədir. Gülnarə gözəl qızdır.
Gülnarə də tələbədir. O, hekayə oxuyur. O da universtitetdədir.
Bu, nədir? Bu, quzudur. Quzu heyvandır. Quzu ot yeyir. Quzu tarladadır.
Bu, nədir? Bu, sərçədir. Sərçə quşdur. Sərçə uçur. Sərçə budaqdadır.
Bu, nədir? Bu, ördəkdir. Ördək quşdur. Ördək üzür. Ördək göldədir.
Bu, nədir? Bu, almadır. Alma meyvədir. Alma qırmızıdır.
Bura haradır? Bura Bakıdır. Bakı şəhərdir. Bakı gözəl şəhərdir.
Bu, nədir? Bu, nardır. Nar meyvədir. Nar dadlı meyvədir.
Bu, nədir? Bu, üzümdür. O, meyvədir. Üzüm şirindir.
O nədir? O, zanbaqdır. Zanbaq güldür. O, yaşıldır.
Bura haradır? Bura kənddir. Bura böyük kənddir.
Bura haradır? Bura şəhərdir.
Ora haradır? Ora qəsəbədir.

Recordings

  • Азербайджанский язык для стран СНГ - Урок 2, Текст ( recorded by qelender33 ), Azərbaycanca bilirəm

    Download Unlock

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.