Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

kwonmh1992
46 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Hơn nữa, khi tham gia một khóa du học ngắn hạn, con sẽ có cơ hội khám phá những thành phố mới và gặp gỡ bạn bè từ khắp nơi trên thế giới để chuẩn bị cho những trải nghiệm học tập môi trường quốc tế.

Recordings

Comments