Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

kwonmh1992
41 Words / 2 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

vui lòng phát âm tốt độ tự nhiên nhé.

Hành hương về lễ hội chùa Hương, du khách không chỉ khấn Phật cầu an và vẫn cảnh chùa chiền mà còn dịp leo núi thăm hang động và ngắm cảnh thiên nhiên hùng vỹ ở khu vùng núi rừng này

Recordings

 • làm ơn ghi âm bai văn ngắn này nhé ( recorded by linda26 ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hành hương về lễ hội chùa Hương, du khách không chỉ khấn Phật cầu an và vãn cảnh chùa chiền mà còn dịp leo núi thăm hang động và ngắm cảnh thiên nhiên hùng vỹ ở khu vực núi rừng này

 • làm ơn ghi âm bai văn ngắn này nhé ( recorded by AlexKevin ), Hà Nội

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hành hương về lễ hội chùa Hương, du khách không chỉ khấn Phật cầu an hay vãn cảnh chùa chiền, mà còn dịp leo núi thăm hang động và ngắm cảnh thiên nhiên hùng vỹ ở khu vùng núi rừng này.

Comments