Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Swedish Audio Request

keke_eo
277 Words / 1 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

text sourced with thanks from https://www.iis.se/internet-for-alla/guider/igenkand-och-identifierad/forord

© Anders Thoresson 2010

Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige vars licensvillkor återfinns på http://creativecommons.org/, för närvarande på sidan
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/legalcode

Igenkänd och identifierad

Förord

Jag heter Anders Thoresson. Jag är född den 9 mars 1975. Med mitt körkort är det påståenden som är lätta att bevisa i den fysiska världen. I den digitala världen är det annorlunda.

Som många andra svenska medborgare har jag möjlighet att skaffa en e-legitimation som på samma sätt som mitt körkort intygar att jag är jag, fast på nätet.

Och skaffat en e-legitimation har jag gjort. Men nyttan av den är begränsad. Jag använder den i mina kontakter med Skatteverket och Försäkringskassan och när jag någon enstaka gång ska kolla när det är dags att besiktiga bilen. Men några andra ställen där jag har glädje av mitt BankID känner jag inte till.

Det vanligaste sättet att identifiera sig på nätet är fortfarande med ett användarnamn och lösenord. Trots att det är en kritiserad lösning med många brister.

Mängden inloggningsuppgifter som en nätanvändare idag har att hålla reda på är stor – och ökar. Dessutom säger ett enkelt användarnamn med tillhörande lösenord egentligen inget om vem jag är i den fysiska världen, eftersom få webbtjänster gör någon form av kontroll när ett nytt konto skapas. Ett enkelt lösenord duger därför sällan för tjänster där verkliga värden hanteras.

Men ny teknik är på gång. Målsättningen är att pålitlig identifiering med koppling till oss som fysiska individer ska bli tillgänglig på fler webbplatser, samtidigt som skyddet av den personliga integriteten stärks.

Den här Internetguiden handlar om elektroniska legitimationer och presenterar en del av den tekniska utveckling som pågår.

Jag vill också rikta ett tack till Fredrik Ljunggren, Leif Johansson och Anne-Marie Eklund Löwinder som bidragit med sina kunskaper på området.

Vänersborg, november 2010

Anders Thoresson

Recordings

Comments

keke_eo
July 6, 2012

Thank you for the recording! Happy to help you in return.

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links