Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Czech Audio Request

jurcik
1224 Words / 1 Recordings / 0 Comments

Key to abbreviations: inf = informal, frm = formal, m = said by men, f = said by women, >m = said to men, >f = said to women.

Useful Czech phrases (Užitečné české fráze)

1. Czech
čeština / český jazyk

2. Welcome
Vítej (inf) Vítejte (frm)
Vítáme tĕ (sg/inf) Vítáme vás (pl/frm)
Buď vítán (inf/>m) Buď vítána (inf/>f)
Buďte vítán (sg/frm/>m)
Buďte vítána (sg/frm/>f)
Buďte vítáni (pl)

3. Hello
Ahoj / Čau / Čus / Nazdar (inf) Dobrý / Dobrý den (frm)
Haló - on phone

4. 1. How are you?
Jak se máte? (frm) Jak se máš? (inf)
Všechno dobrý? (inf) Co Ty, dobrý? (inf)

4. 2. I am fine, thanks. And you?
Děkuji, dobře. A vy? (frm)
Mám se dobře, děkuji (frm)
Děkuju, dobře. A ty? (inf)
Mám se dobře, děkuju (inf)
Dobrý/Dobré. A copak Ty? (inf)
Všechno dobrý/dobré. A copak Ty? (inf)

5. Long time no see
Dlouho jsem Tě neviděl (inf/>m)
Dlouho jsem Tě neviděla (inf/>f)
Dlouho jsem Vás neviděl (frm/>m)
Dlouho jsem Vás neviděla (frm/>f)

6. 1. What is your name?
Jak se jmenuješ? (inf) Jak se jmenujete? (frm)
Jaké je tvoje jméno? (inf) Jaké je vaše jméno? (frm)

6. 2. My name is Jurčík.
Jmenuji se Jurčík / Moje jméno je Jurčík

7. 1. Where are you from?
Odkud jsi? (inf) Odkud jste? (frm)
Kde bydlíš? (inf) Kde bydlíte? (frm)

7. 2. I am from ...
Jsem z ... / Bydlím v(e)/na ...

8. Nice to meet you
Těší mě
Těší mě, že Tě poznávám (inf)
Těší mě, že Vás poznávám (frm)
Jsem (moc/strašně) rád, že Tě poznávám (inf)
Jsem (moc/strašně) rád, že Vás poznávám (frm)

9. Good morning/day/afternoon/evening
Dobré ráno (used from 5:00 am to 11:00 am) / Dobrý den (used from 11:00 am to 16:00) / Dobrý podvečer (used from 16:00 to 17:00) / Dobrý večer (used from 17:00 to 4:59)

10. Good night / Sleep well
Dobrou noc / Dobrou noc a ať vás blechy štípou celou noc! (Good night and hope the fleas will bite you all the night!)

11. Goodbye
Nashledanou (frm) Naviděnou (frm) Mějte se (frm)
Čau (inf) Ahoj (inf) Nazdar (inf) Měj se (inf)

12. Good luck!
Hodně štěstí!

13. Have a nice day
Hezký den! Pěkný den!

14. Bon voyage!
Šťastnou cestu! Dobře dojeď! (inf)
Dobře dojeďte! (frm) Dobře dopadněte! (frm)

15. Excuse me / Sorry
Promiňte! / Promiň! (inf) Odpusť mi to (inf)
Odpusťte mi to (frm) Pardon!

16. 1. How much is this?
Kolik je to? Kolik to stojí?-How much it costs? Kolik to dělá?-How much it costs?

17. 2. It's ...
Stojí to ...-It costs... / Je to ...-It's...

17. 3. Numbers

0-zadarmo-gratis nula
1-jeden(m) jedna (f) jedno (n)
2-dvě (m/n) dva (f)
3-tři
4-čtyři
5-pět
6-šest
7-sedm
8-osm
9-devět
10-deset
11-jedenáct
12-dvanáct
13-třináct
14-čtrnáct
15-patnáct
16-šestnáct
17-sedmnáct
18-osmnáct
19-devatenáct
20-dvacet
21-dvacet jedna
22-dvacet dva
23-dvacet tři
30-třicet
31-třicet jedna
etc.
20-dvacet
30-třicet
40-čtyřicet
50-padesát
60-šedesát
70-sedmdesát
80-osmdesát
90-devadesát
100-sto
200-dvě stě
300-tři sta
400-čtyři sta
500-pět set
600-šest set
700-sedm set
800-osm set
900-devět set
1000-tisíc
2000-dva tisíce
3000-tři tisíce
4000-čtyři tisíce

5000-pět tisíc
6000-šest tisíc
7000-sedm tisíc
etc.
10000-deset tisíc
100000-sto tisíc
1000000-milion

18. 1. Thank you
Dík, Díky, Dĕkuju, Dĕkuju pĕknĕ (inf)
Dĕkuji, Dĕkuji vám, Dĕkuji pĕknĕ
Dĕkuji vám mnohokrát, Mockrát dĕkuji
(Mockrát) děkuji za ... ((Many) thanks for ...)
Děkuji nastotisíckrát (100,000 thanks)

18. 2. Response-You're welcome
Není zač / Rádo se stalo / Nemáš zač!
Prosím, nemáte zač

19. Where is the toilet?
Kde je prosím záchod?
Nevíte prosím (Vás) kde je záchod/jsou toalety? (frm)
Nevíš prosím (Tě) kde je záchod/jsou toalety? (inf)

20. Would you like to dance with me?
Smím prosit? (frm)
Nezatančila byste si se mnou?
Nepůjdem si trsnout? (v inf)

21. I love you
Miluji tě - between partners
Mám tě rád (jako kamaráda) - between friends

22. Get well soon
Brzy se uzdrav! (inf) Brzo se uzdrav! (inf)
Brzy se uzdravte! (frm)

Language difficulties (Jak řešit nedorozumění)

1. Do you speak English? Mluvíš anglicky? (inf)
Mluvíte anglicky? (frm) Umíš anglicky? (inf) Umíte anglicky? (frm)

2. Does anyone speak English?
Mluví tady/tam někdo anglicky?

3. 1. Do you speak Czech?
Mluvíte česky? (frm) Mluvíš česky? (inf)
Umíte česky? (frm) Umíš česky? (inf)

3. 2. Yes, a little
Ano, trochu

3. 3. I don't speak Czech
Nemluvím česky / Neumím česky

3. 4. I am a Czech native speaker
Jsem rodilý mluvčí češtiny / Čeština je můj rodný/mateřský jazyk

4. Please speak slowly
Prosím mluv pomaleji (inf)
Prosím mluvte pomaleji (frm)

5. Please say that again
Můžeš to zopakovat? (inf)
Prosím, řekni to ještě jednou (inf)
Prosím zopakuj/řekni to ještě jednou (inf)
Můžete to zopakovat? (frm)
Prosím, zopakujte/řeknĕte to ještĕ jednou (frm)
Prosím, řekněte to ještě jednou (frm)

6. What did you say?
Co jsi říkal/Cos říkal? (inf/m)
Co jste říkal? (frm/m)
Co jsi říkala/Cos říkala? (inf/f)
Co jste říkala? (frm/f)

7. Please write it
Prosím napiš to (inf)
Můžeš mi to napsat prosím? (inf)
Napiš mi to prosím (inf)
Můžete mi to napsat, prosím? (frm)
Napište mi to prosím (frm)
Prosím napište to (frm)

8. How do you say...in Czech?
Jak se česky řekne ... ?
Co znamená ... česky?

9. How is it pronounced?
Jak se to vyslovuje? Jak se to čte?

10. I don't understand
Nerozumím / Nerozumím Ti (inf) Nerozumím Vám (frm)

In the hotel (Fráze užívané v hotelu a při cestovním ruchu)

1. There's a problem in the room
Na pokoji je problém

2.There's no hot water
Neteče tam teplá voda

3. The drain is blocked
Máme ucpaný odpad

4. Please call a taxi for me
Můžete mi prosím zavolat taxi/taxík?

5. How much is the total bill?
Kolik peněz je na tom účtu celkem?

Reastarations and eating out (V restauraci)

1. Are you free for lunch?
Máte tam nějaké volné místo na oběd?

2. Are you free for evening?
Máte tam nějaké volné místo na tento večer?

3. I'll meet you there
Sejdeme/uvidíme se (spolu) tady/tam/na tomto místě

4. 1. Can I have your phone number?
Jaké je vaše telefonní číslo?

4. 2. This is my phone number
Toto/tady je moje telefonní číslo
Moje telefonní číslo je...

5. 1. Can I have your adress?
Jaká je vaše adresa?

5. 2. This is my adress
Toto/tady je moje adresa
Moje adresa je...

6. Can I see the wine list?
Dáte mi (prosím) jídelní lístek?

7. Cheers-Good health!
Na zdraví!

8. Is there a restaurant near here?
Je tady blízko někde restaurace (prosím)?

9. Bon appetit
Dobrou chuť! Nech si chutnat! (inf)
Nechte si chutnat! (pl/frm) Dobré chutnání!

10. This gentleman/lady will pay for everything.
Všechno zaplatí tento pán (gentleman)
Všechno zaplatí tato paní (lady)

Emergencies (Mimořádné a nouzové situace)

1. Help! Fire! Stop!
Pomoc! Hoří! Stůj!/Stůjte!

2. Leave me alone!
Nechte mě být!
Nechte mne být!

3. Call the police!
Zavolejte policii! (frm) Zavolej policii! (inf)

4. Murder! Robbery! Thiefs!
Vražda! Krádež!/Loupež! Zloději!

5. He/she commited a suicide
Spáchal sebevraždu / Zabil se (he)
Spáchala sebevraždu / Zabila se (she)

6. Run!
Utíkejte! (pl) Utíkej! (sg)

Special occasions (Speciální/zvláštní příležitosti)

1. Merry Christmas and Happy New Year
Veselé vánoce a šťastný nový rok

2. Happy Easter
Veselé Velikonoce

3. Happy birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!

Other phrases (Jiné fráze)

1. One language is never enough
Jeden jazyk nikdy nestačí

2. My hovercraft is full of eels
Moje vznášedlo je plné úhořů

Zdroj/Source: http://omniglot.com/language/phrases/czech.php

Recordings

Comments