Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Catalan Audio Request

ielanguages
135 Words / 1 Recordings / 0 Comments

què
per què
on
quan
qui
de qui
quin / quina / quins / quines
com
quants / quantes
quant / quanta

Que vols menjar?
Què vols menjar?

primer (1r)
segon (2n)
tercer (3r)
quart (4t)
cinquè (5è)
sisè (6è)
setè (7è)
vuitè (8è)
novè (9è)
desè (10è)
onzè (11è)
vintè (20è)
vint-i-unè (21è)
trentè (30è)
centè (100è)
milè (1000è)

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
el dia
el dia laborable / el dia de cada dia
la setmana
el cap de setmana
avui
aquesta nit
ahir
abans-d'ahir
anit / ahir a la nit
demà
passat demà
en els nostres dies
en aquells temps

Ja et veuré (el) divendres.
El passat dissabte hi va haver un robatori.
Els diumenges anem a la platja.

el mes
l'any
la dècada
el segle
el mil·lenni
la data

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.