Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Dutch Audio Request

hanabatakegasuki
70 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid.
Amen.

Recordings

Comments