Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Czech Audio Request

ellasevia
76 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Já vím, ten romantik ve mnĕ, to byla maminka. Maminka zpívala, maminka se nĕkdy zadívala, maminka mĕla nĕjak‎ý skrytý, a neznámý život; a jak byla krásná tehdy, když podávala dragounovi pít, tak krásná, že mnĕ kloučkovi se srdce svíralo. Řikali vždycky, že jsem po ní. Tehdy jsem chtĕl být po tatínkovi, silný jako on, velký a spolehlivý jako tatínek. Asi jsem se nevydařil. To není po nĕm, ten básník, ten romantik a kdo ví co ještĕ.

Recordings

Comments