Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Swedish Audio Request

ebob52
36 Words / 1 Recordings / 0 Comments

Klimatförändringen har gjort att värmeböljor som den i Europa förra veckan har minst fem gånger större chans att inträffa. Det konstaterar ledande klimatforskare. Värmeböljorna kommer också oftare och är kraftigare än vad klimatscenarier har räknat med.

Recordings

Comments