Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

dragonfruit
199 Words / 3 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Chỉ giọng nói Sài Gòn hay miền Nam thôi nha.

Hôm qua bạn tôi mới học về sự nhân bản con người ở lớp. Nhân bản là tạo ra một tế bào hay một cơ thể giống với tế bào hay một cơ thể khác. Chúng ta có thể nhân bản một cơ thể hay đơn giản chỉ một bộ phận nào đó. Nhân bản ở con người giúp chúng ta trong các nghiên cứu về y học. Nó có thể giúp những người cha mẹ vô sinh có con. Nhưng nhiều người phản đối việc này vì nó không nhân đạo. Người được tạo ra nhờ nhân bản không phải là một cỗ máy biết nói. Vì vậy ta không được giết người đó để lấy nội tạng nhằm phục vụ cho việc cấy ghép ở người trong các bệnh viện. Theo tôi, nhân bản ở người không hẳn là vô nhân đạo vì chúng ta có thể tạo ra chỉ một bộ phận thay vì cả một con người. Cho đến nay thì vẫn còn nhiều cuộc tranh cãi về vấn đề này. Dự án này có thể được thực hiện sau một thời gian dài nữa hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ được thực hiện!

Recordings

 • Nhân bản ở con người ( recorded by Yen1993 ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Nhân bản ở con người ( recorded by chrysedonia ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Nhân bản ở con người ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hôm qua, bạn tôi mới học về sự nhân bản con người ở lớp. Nhân bản là tạo ra một tế bào hay một cơ thể giống với tế bào hay một cơ thể khác. Chúng ta có thể nhân bản một cơ thể hay đơn giản chỉ một bộ phận nào đó. Nhân bản ở con người giúp chúng ta trong các nghiên cứu về y học. Nó có thể giúp những người cha mẹ vô sinh có con. Nhưng nhiều người phản đối việc này vì nó không nhân đạo. Người được tạo ra nhờ nhân bản không phải là một cỗ máy biết nói. Vì vậy ta không được giết người đó để lấy nội tạng nhằm phục vụ cho việc cấy ghép ở người trong các bệnh viện. Theo tôi, nhân bản ở người không hẳn là vô nhân đạo vì chúng ta có thể tạo ra chỉ một bộ phận thay vì cả một con người. Cho đến nay thì vẫn còn nhiều cuộc tranh cãi về vấn đề này. Dự án này có thể được thực hiện sau một thời gian dài nữa hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ được thực hiện!

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links