Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

dragonfruit
168 Words / 4 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Chỉ giọng nói Sài Gòn hay miền Nam thôi nha.

Ông cụ và các con trai

Một ông cụ có nhiều người con trai. Nhưng các con trai ông cụ thường cãi nhau. Ông cụ đã cố gắng giúp để các con không cãi nhau nữa, nhưng ông cụ không thành công.

Một ngày, ông cụ gọi tất cả các con đến, và cho họ xem một bó đũa. Ông cụ bảo các con làm gãy bó đũa này bằng tay. Từng người con của ông cụ cố gắng hết sức để làm gãy bó đũa, nhưng không ai thành công.

Cuối cùng, ông cụ bảo các con làm gãy từng cái đũa, thay vì làm gãy cả bó. Ai cũng phát hiện rằng làm gãy từng cái đũa rất dễ dàng.

Ông cụ tiếp tục nói:

- Nếu các con tiếp tục cãi nhau, các con sẽ yếu như những cái đũa riêng lẻ. Nhưng nếu các con không cãi nhau nữa và biết làm việc cùng nhau, không ai có thể làm hại các con được.

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.