Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Bulgarian Audio Request

chrisnz
89 Words / 2 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

Natural speed please!

Една провалена сватба

Елена...

Да Георги...

Искаш ли да се оженим?

Да, разбера се. На 21 юни, нали? След три седмици.

Ами... Тъкмо на 21 юни трабва да участвам в един конгрес в Атина...

Не мота да се откажа, разбира ли?

Няма значение, Георги. Тогава на 23 юни?

Съжалявам много, но няма да бъде възможно: Имам лекция в университета.

А в събота на 26 юни?

Елена знаеш че всяка събота...ходиш при майка си.

Предлагам ти на 3 юли, мила Елена.

Съжалявам, Георги, но през юли ще бъда много заета!

Recordings

Comments

dagarth
Oct. 5, 2010

една провалена сватба много лош эаписващ все едно благодария